Na návštěvě v Zoborožčím domě

5. květen 2008

Druhý den ráno mířily naše první kroky do kanceláře indických ornitologů a ochránců přírody z Bombajské společnosti pro výzkum historie přírody (The Bombay Natural History Society, BNHS), bez jejichž podpory a záštity by další fáze Nové odysey pokračovala jen stěží.

The Bombay Natural History Society je největší nevládní organizace zaměřená na ochranu přírody v Indii. Byla založena už před 125 lety, 15. září 1883, na ustavující schůzce zakládajících členů, 6 Angličanů a 2 Indů, v dnešním muzeu Bhau Daji. Společnost se scházela vždy jednou měsíčně, aby si mohli její členové vzájemně vyměňovat svoje postřehy, poznatky a pozorování. Brzy se k nim začali připojovat i další zájemci o pozorování přírody. Dnes je BNHS zapojena i do mnoha mezinárodních aktivit, jako je například The BirdLife International. Hlavní zásadu BNHS je ochrana přírody založená na výsledcích vědeckého výzkumu.

Ptačí muž

S BNHS je neoddělitelně spjata postava slavného indického "ptačího muže", jak byl někdy přezdíván doktor Sálim Ali. Sálim Ali začal se systematickým výzkumem ptactva v Indii a stál také na počátku obrovského rozkvětu jak profesionální, tak amatérské ornitologie. O přírodu se zajímal už jako dítě a když ulovil tehdy pro něj neznámého vrabce žlutohrdlého (Petronia gymornis xanthocollis), zavedl ho jeho poručník pro odpověď právě za odborníky z BNHS. Později se doktor Sálim Ali stal prvním indickým tajemníkem společnosti a posléze i jejím prezidentem. Je po něm dokonce pojmenovaná i ulice: Padma Vibhushan Dr. Sálim Ali Chowk, kde stojí současné sídlo BNHS.

Zoborožčí dům

Doktor Asad Rahmani - současný ředitel BNHS

Zakládající členové společnosti se první půl rok, tedy až do ledna roku 1884, scházeli v už zmiňovaném muzeu Bhau Daji. Protože ale součástí ornitologie byl tehdy také lov a sestavování sbírek, musela brzy BNHS hledat k pronájmu samostatné, větší prostory, a to i přesto, že se části nashromážděných exponátů ujalo muzeum. V roce 1964 ocenila indická vláda přínos společnosti při mapování a dokumentaci indické fauny a vyčlenila BNHS a jejím sbírkám samostatnou budovu - dnešní Hornbill House.

Hornbill znamená v překladu z angličtiny zoborožec, nebo dvojzoborožec. Tento pták se vyjímá i ve znaku společnosti. Proč tolik zoborožců?

Slavný William

The Bombay Natural History Society byla, jak už jsme zmínili, založena v roce 1883 a téměř po 26 let - od roku 1894 do roku 1920 - byl jejím souputníkem živý dvojzoborožec žlutozobý (Buceros bicornis) pojmenovaný William. Jeho klec byla umístěna u tajemníka organizace. Protože byl dobře ochočený a uměl chytat do zobáku různé pamlsky, často se na něj chodili dívat lidé a krmili ho ovocem. William byl dokonce tak oblíbený, skoro by se dalo říci slavný, že se pravidelně dostával do tisku, kde se objevovaly zprávy o tom, jak se mu daří nebo co právě dělá. William se stal symbolem ochrany přírody, protože lidé, kteří se na něj přišli podívat, současně dostali možnost začít se o životní prostředí zajímat hlouběji.

V současnosti už žádný dvojzoborožec v BNHS nežije, jak říká ředitel organizace, doktor Asad Rahmani: "Cílem není držet živé ptáky v zajetí, zvláště zoborožce, kteří jsou v přírodě dnes už velmi vzácní. Žijí pouze v dobrých, starých lesích, kde mají dostatek stromů s dutinami pro hnízdění a dostatek fíkovníků, jejichž plody se živí. Takových lesů se v Indii dochovalo bohužel už jen málo."

autor: Hana Staňková
Spustit audio