Mýdlo odcizuje ryby

Ryba druhu Fundulus diaphanus

Kontaminace vod složkami mýdla rybám zřejmě brání držet se v hejnech.

Látka 4-nonylfenol se vyskytuje v mýdlech i v některých pesticidech. Už dříve jí byly připisovány negativní účinky na hormonální systém lidí i živočichů. U samců ryb způsobuje "zženštění" a produkci typicky samičích proteinů. Vědci z University of Sydney nyní podle článku v NewScientist zjistili, že 4-nonylfenol také narušuje formování rybích hejn.

Kontaminace vod složkami mýdla rybám brání držet se v hejnech

Experimentovali s rybami druhu Fundulus diaphanus, které žijí v severoamerických jezerech. Jejich pokusy dokázaly, že v přítomnost 4-nonylfenolu se ryby drží mnohem dále od sebe, než v čisté vodě. 4-nonylfenol je lipofilní látka, která se lepí na mastné povrchy - jako je například rybí kůže. Rybám tím zřejmě brání vnímat své pachy a na jejich základě se sdružovat do hejn. Formování těsných hejn přitom představuje jednu z hlavních strategií obrany proti predátorům. Ryby vystavené účinkům 4-nonylfenolu jsou pak daleko zranitelnější.

Převzato z Českého rozhlasu Leonardo