Mláďata u slípek šedohlavých

Mláďata slípky šedohlavé
Mláďata slípky šedohlavé
V jedné z pěti voliér ptáků Tibetu a Číny v ostravské zoologické zahradě odchovává pár slípek šedohlavých své první potomky. Mláďata se vylíhla 10. července.

Slípka šedohlavá (Porphyrio poliocephalus) je v dospělosti nápadná svým sytě modrým zbarvením peří a dlouhými prsty nohou. Hnízdí většinou v rodinných skupinách, ve kterých se rozmnožuje jeden pár a ostatní ptáci, často i starší potomci páru, pomáhají s odchovem. Hnízdo si slípky staví v rákosinách případně i v křovinách, vždy však v blízkosti vod.

Ostravský pár si vystavěl hnízdo na jednom z keřů v průchozí voliéře nazvané „Nížiny východní Číny“. Mláďata jsou aktivní hned po vylíhnutí, označují se jako nidifugní. Na rozdíl od dospělců jsou pokryta černým prachovým peřím. Rodiče o své potomky starostlivě pečují – chrání je před případným nebezpečím a také jim nabízejí potravu v zobáku, kterou si mláďata sama aktivně berou – jedná se tedy o ptáky polokrmivé. Jelikož se slípkám poprvé daří mláďata přirozeně odchovávat a i z důvodu, že je tento druh v zoologických zahradách velice vzácný, je voliéra pro návštěvníky dočasně uzavřena, abychom ptákům zajistili potřebný klid. Nicméně zvenku je možné rodinku slípek i další obyvatele voliéry pozorovat.

Slípka šedohlavá obývá indický subkontinent, Myanmar, Thajsko a čínskou provincii Yunnan. Nepatří mezi hrabavé ptáky, jak by se podle názvu mohlo zdát, ale do skupiny krátkokřídlých, kam jsou řazeni i jeřábi a chřástali. Je všežravá. Její potravu tvoří semena, listy, květy i jiné části rostlin. Loví i malé vodní bezobratlé, drobné rybky, žáby a jejich vajíčka a dokonce i malé ještěrky a hady, drobné ptáky (mláďata) a hlodavce. Slípka šedohlavá zatím není v přírodě ohrožená vyhubením.

Slípka šedohlavá