Meteor - pořad věnovaný Moravskému krasu a propasti Macocha - 1979

28. červen 2013
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Macocha - Punkevní jeskyně

Dagmar Sedláčková a Josef Kleibel otevřeli jedno z mnoha vydání pořadu, který se v rozhlasovém éteru objevuje pravidelně už více než padesát let.

Poprvé se vysílal v září 1963 a patří tedy mezi nejtrvanlivější položky programu našeho rozhlasu. Čím to? Snad tím, že věda a technika byla jedním z ideologických pilířů budování socialismu. Snad ještě více tím, že Meteor měl od samého počátku autory nejen chytré, ale také rozhlasově zručné. Svou pozitivní roli sehrával jistě také fakt, že obsah pořadu byl zpravidla prost politiky a propagandy a z povahy věci nebyl spoután železnou oponou. Byla to jedna z mála možností, jak poznat svět, jak cestovat, jak se účastnit expedic. To vše samozřejmě pomyslně. Díky tomu, že Meteor už více než půl století zve k mikrofonu nejuznávanější vědce, disponuje náš archiv velice bohatým a významným fondem nahrávek. Jednou z nich je toto vydání Meteoru z 28. června 1979.

Hlas prof. Karla Absolona zazníval v roce 1979 už také z archivu, neboť prof. Absolon zemřel roku 1960. Vladimír Simanov jako autor tohoto vydání Meteoru shromáždil však v pořadu o Moravském krasu ještě více archivních nahrávek týkajících se objevování Macochy. Poslechněte si velice barvitý reportážní záběr z podzemí, který byl natočen v roce 1967.

Spustit audio