Matěj Kratochvíl

Matěj Kratochvíl se narodil v roce 1976. Nepovažuje se za skladatele, ačkoliv nachází značné zalíbení v produkování nejrůznějších zvuků akustických i elektronických. Amatérem je i ve hře na klarinet, saxofon a fujaru.

Studoval muzikologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (1999 Bc. na základě práce Hudební dramaturgie českých filmů 80. a 90. let, 2001 Mgr. prací Minimalismus a česká hudba). V rámci programu Sokrates/Erasmus studoval na Karl-Franzens Universität v Grazu, od 2002 je doktorandem na Katedře etnologie Univerzity Karlovy v Praze.

Od roku 2000 pracuje v Etnologickém ústavu AV ČR (oddělení etnomuzikologie), věnuje se zpracovávání historických zvukových záznamů lidové hudby a současným podobám lidových hudebních kultur. V letech 2006-07 přednášel na olomoucké muzikologické katedře o etnomuzikologii a hudbě 20. století. Publicisticky je činný od roku 1998 (Večerní Praha, Lidové noviny, týdeník A2) se zaměřením na soudobou hudbu, v letech 2001-04 byl šéfredaktorem časopisu Czech Music a v letech 2004-2015 byl šéfredaktorem HIS Voice, "časopisu o jiné hudbě".

Sledujte nás

Další osobnosti