Margherita Brillada

Margherita Brillada je zvuková umělkyně a rozhlasová kurátorka žijící v Haagu. V současné době působí jako výzkumná pracovnice v Institutu sonologie a doktorandka na ACPA Univerzity v Leidenu (NL) s prakticky orientovaným výzkumným projektem nazvaném "Re-thinking Radio Art: Community Radio and WebRadio". Tím, že přehodnocuje rozhlas jako výstavní prostor pro experimentální zvukové umění, se v rámci projektu pokouší formulovat specifickou „rozhlasovou poetiku“ v návaznosti na zvukovou dimenzi, která je tomuto médiu vlastní. Její práce zahrnuje soundscape kompozice formou zkoumání vícekanálových systémů s cílem vytvořit imerzivní poslechové zážitky, angažovat publikum a přinést názor na aktuální společenská témata.

Vytváří rozhlasová díla, v nichž hledá nové synergie mezi čistou abstrakcí a vyprávěním příběhů, a přitom věnuje zvláštní pozornost městské zvukové krajině a antropogenní účasti ve veřejném prostoru, přičemž klade důraz na roli odhmotněného a akustického hlasu v elektroakustickém kontextu. V rámci sběru zvukového materiálu pro své skladby využívá soundwlaks jako průzkum míst formou site-specific technikami terénního záznamu.

V současné době připravuje experimentální rozhlasový projekt: On Air - On Site v Den Haagu, spolupracuje s Institutem Sonologie a berlínským rádiem Cashmere.

https://margheritabrillada.com/

Sledujte nás

Další osobnosti