Malomocenství

12. únor 2006

Biblický text: Lv 13, 1-2; 45-46. Host pořadu: teolog a biblista dr. Jiří Beneš z Husitské teologické fakulty UK.

Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: „Když se někomu objeví na kůži otok nebo vyrážka či bělavá skvrna a na jeho kůži bude příznak malomocenství, bude přiveden ke knězi Áronovi nebo k některému z jeho synů, kněží. Kněz mu prohlédne postižené místo na kůži. Když chloupky na postiženém místě zbělely a ono je napohled hlubší než okolní kůže, je postižen malomocenstvím. Kněz ho prohlédne a prohlásí jej za nečistého. Malomocný, který je postižen, bude mít šaty roztržené, vlasy na hlavě neupravené, vousy zahalené a bude volat: 'Nečistý, nečistý!' Po všechny dny, co bude postižen, zůstane nečistý. Je nečistý. Bude bydlet v odloučení, jeho obydlí bude mimo tábor.“

autor: Petr Vaďura
Spustit audio