Malíř české avantgardy Jan Zrzavý

15. září 2011

Dnešním návratem do roku 1938 si připomeneme nahrávku vyprávění vynikajícího českého malíře Jana Zrzavého.

Tématem krátkého příspěvku, který jinak vcelku uzavřený malíř natočil 6. března 1938, není však výtvarné umění, ale malířovy záliby literární.

Jan Zrzavý - Melancholie

Jan Zrzavý se narodil 5.11. 1890 v obci Okrouhlice u Havlíčkova Brodu.
Studoval malířství nejprve soukromě u známého českého malíře alegorických výjevů Františka Ženíška, představitele tzv. „generace Národního divadla“.
Později studoval několik let na pražské UMPRUM, ale studia nedokončil, byl z nich vyloučen. Pokračoval v tvorbě jako samouk. Velký vliv na něj měli výtvarníci francouzští, Francie byla častým směrem jeho cest. Do Paříže a Bretaně se vracel až do roku 1939. Inspiraci nalézal ovšem i v dalších zemích – Itálii, Řecku. Zachycoval však často rovněž českou krajinu.
Byl zakládající člen skupiny Sursum, člen Spolku výtvarných umělců Mánes, Tvrdošíjných, Umělecké besedy, Sdružení českých umělců grafiků Hollar.

Jan Zrzavý - 30.léta

Jan Zrzavý zemřel 12. října 1977 v Praze.

Jan Zrzavý
Spustit audio