Lysá nad Labem - Čelákovice, naučná stezka, 2.část

9. březen 2009

Naučná stezka Lysá nad Labem - Čelákovice nás vede dál a pokračuje dalšími zastaveními. Až se pokocháme pohledem z vrchu Vinička, sejdeme dolů a zhruba po 200 metrech chůze po silnici spatříme po levé straně další informační tabuli. Budeme překvapeni, jaká tajemství v sobě ukrývají nejrůznější terénní nerovnosti, které dnes již nepovažujeme za nic významného. Jejich historie však hovoří o opaku.

Na první pohled pouhý předěl mezi dvěma poli, to je bývalá funkční hráz rybníka Hladoměř. Ještě v 17. století bylo hlavním zdrojem příjmů lyského a benáteckého panství rybníkářství. Rybníky zde byly vybudovány v soustavě za sebou a byly napájeny potokem Vlkava, případně jeho další větví Mlynářice. Hladoměř byl však podle historických údajů rybník mělký a nepříliš výnosný. Zhruba 100 metrů od tohoto stanoviště protéká potok Mlynářice hrází. Není bez zajímavosti, že se na tomto místě při úpatí vrchu Vinička našly pozůstatky osídlení z 1. století př. Kr., kdy zde žili Keltové.

Od informační tabule rybníka Hladoměř již zamíříme do dvoreckých lesů. Cesta je poměrně dlouhá, ale je to snad nejkrásnější úsek naučné stezky. Hluboký a tichý les bez spadaných a polámaných větví působí nesmírně uklidňujícím dojmem. Místní lesy jsou jedním z největších lesních celků v nížinné části Čech. Půda je zde především štěrkopísková, a proto majoritními druhy jsou zde borovice lesní a dub.Těsně za hranicí lesa přejdete železniční přejezd a minete historicky velmi zajímavý dvůr Karlov s barokními zbytky kostelního portálu. Veškeré informace jsou dostupné na dalším informačním panelu.

To už se ale blížíme k hlavnímu toku Labe, kde se na jeho břehu mezi romantickými tůněmi nachází rekreační oblast Řehačka. Hlavní část vodní plochy tvoří labský meandr se dvěma ostrovy a jednou pískovnou, kde se až do poloviny minulého století těžil štěrkopísek. Zde je možné pozorovat zajímavý říční úkaz, kterým je tzv. meandrování. Řeka totiž na své vnější straně proudí poměrně rychleji než na straně vnitřní a tak veškerý materiál unáší a eroduje. Naopak na vnitřní straně dochází k usazování nánosů a tím řeka postupem let mění svůj tvar a směr toku. Je to oblíbené místo rybářů a milovníků klidných míst.

Kamenný most v Byšičkách

Z Řehačky se cestou mezi poli dostanete k obci Byšičky, kde jsou tři zajímavá zastavení. Tím prvním je pozůstatek kamenného mostu. Podél toku řeky Labe totiž od nepaměti vedla zemská obchodní stezka a ve 13. století vznikl při malé osadě Byšice kamenný most, který umožňoval tok řeky překročit. Tím význam osady ještě vzrostl. Do dnešních dnů se z něho sice zachovalo pouhé torzo, je umístěno na okraji krásných labských meandrů pod korunami stromů.

Druhým zastavením jsou Hrbáčkovy tůně. Toto chráněné území bylo vyhlášeno v roce 1988 na ochranu společenstev rostlin a živočichů labských tůní. Patří mezi ně Václavka, Byšická tůň, Kozí chlup a Homolka. Tyto tůně vznikaly dvěma způsoby. Přirozenou cestou, kdy povodeň hlavního toku protrhla nárazový břeh slepých ramen a vznikala poměrně rozlehlá jezera. Druhým způsobem byla regulace toku řeky Labe. Bez ohledu na způsob vzniku, tato unikátní místa jsou přirozeným rezervoárem čisté vody a jakousi laboratoří původních živočichů a rostlin. Jmenujme zejména kosatec žlutý a stulík žlutý. Z ptactva zde má zastoupení především bukáček malý a ledňáček říční. Nejvíce si tady ale přijdou na své entomologové, kteří pozorují velké množství motýlů, vážek a vodních brouků. Hrbáčkovy tůně patří mezi studijní pracoviště ČSAV a svůj název získaly na počest doc.dr. J. Hrbáčka, Dr. Sc., který zde prováděl po roce 1945 řadu hydrobiologických výzkumů. A ještě jednou vzácností vás Byšičky překvapí, je tu tzv. písečný přesyp. Toto písčité těleso vzniklo koncem poslední doby ledové zhruba před 30 000 lety. Vzhledem k tomu, že je porostlé především jehličnatou vegetací, jeho stěhování z místa na místo díky větrným poryvům již ustalo. Nutno dodat, že přesyp samotný je poměrně vzdálen od informační tabule a nakreslená mapka pravděpodobně ne příliš přesně lokalizuje jeho polohu. V blízkosti je však několik obydlených domků, kde lze získat podrobnější informace.

Logo

Dopravní informace:
Výchozím bodem naučné stezky je Lysá nad Labem i Čelákovice. Do obou měst se dostanete pohodlně vlakem i autem. První informační tabule jsou umístěny vždy v centru města. V Lysé nad Labem se k ní dostanete od nádraží Masarykovou ulicí na náměstí B. Hrozného.
Doporučení:
Cestu lze zvládnout pohodlně pěšky i na kole. Vzhledem k mnoha zajímavostem si na ni však raději vyčleňte více času, než kolik by jste ke zvládnutí 21 kilometrů za normálních okolností potřebovali. Považuji za nutné případné turisty upozornit na skutečnost, že některé informační tabule není právě snadné nalézt.
Občerstvení:
Jak v Lysé nad Labem, tak v Čelákovicích je velké množství restaurací. V průběhu cesty lze zakoupit občerstvení na Řehačce (zhruba v polovině cesty), což je rekreační oblast na břehu Labe.

autor: Martin Lejsal
Spustit audio