Ludolfovo číslo

26. květen 2015

π (nebo pí) je matematická konstanta, která udává poměr obvodu jakéhokoli kruhu k jeho průměru. Její hodnota v desítkové soustavě je přibližně 3,14.

Pí – jedna z nejdůležitějších matematických konstant. Po Archimédovi ze Syrakus, který jako první provedl její výpočet, se jí někdy říká také Archimédova konstanta. Věděli o ní už staří Egypťané a Babyloňané, ale Ludolfovo číslo se jí říká po německém matematikovi Ludolphu van Ceulen.

Narodil se 28. ledna 1540 v Hildesheimu a značnou část svého života strávil počítáním číselné hodnoty matematické konstanty π. Používal při tom v podstatě stejné metody jako Archimédes o dva tisíce let dříve a výpočet zpřesnil na 35 desetinných míst:


3,14159265358979323846264338327950288…

Ludolfovo číslo zpopularizoval skoro o půl druhého století později Leonhard Euler, který je považován za nejlepšího matematika 18. století.

Existuje několik způsobů zapamatování si co nejvíce číslic desetinného rozvoje π, například tzv. piemy, což jsou básně, kde délka každého slova reprezentuje číslici.


Mám, ó bože, ó velký, pamatovat si takový cifer řád! Velký slovutný Archimedes pomáhej trápenému. Dej mu moc nazpaměť nechť odříká ty slavné sice, ale tak protivné nám, ach, číslice Ludolfovy!


Příspěvek zazněl v pořadu Slovo nad zlato, který vysílá Dvojka ve všední dny vždy v 10:40 dopoledne.

autoři: Jitka Škápíková , Dan Moravec
Spustit audio