List Filipským

15. březen 2013

List adresovaný křesťanské obci v makedonském městě Filipy, nazvaném podle otce Alexandra Velikého Filipa, napsal apoštol Pavel podle tradičního názoru asi v letech 61 až 63, když byl ve vězení v Římě. Dnešní badatelé jeho vznik kladou spíše do poloviny 50. let 1. století a jako místo věznění uvádějí Efez.

Filipy ležely na cestě Via Egnatia, která spojovala Řím s východní částí říše, a byly nazývány malým Římem Východu. Jeho obyvatelé byli domácí Makedoňané a římští vojenští vysloužilci.

Pavel navštívil Filipy kolem roku 50 na své druhé misijní cestě a založil zde první křesťanskou obec na evropském kontinentu. V listě píše o své situaci ve vězení, o svých plánech do budoucna a povzbuzuje filipské křesťany k věrnosti, jednotě a k radostné naději. Do textu zapracoval i zřejmě starší oslavný hymnus (2, 6 - 11), který hovoří o Kristově preexistenci. V obci byly i zřejmě nějaké problémy, protože Pavel varuje filipské před nám blíže neznámou skupinou křesťanů, která zřejmě lpěla na některých židovských zvycích. V závěru děkuje filipským křesťanům za hmotnou podporu, kterou mu poskytovali od počátku jeho činnosti šiřitele křesťanské zvěsti.

autor: Pavel Šíma
Spustit audio