Leviticus (3. kniha Mojžíšova)

30. listopad 2015

Třetí kniha Tóry je rozdělena do 27 kapitol a její název je odvozen od izraelského pokolení Léví, které bylo určeno k bohoslužbě. Hebrejský název Wajjiqra, "A zvolal" je podle prvního slova knihy. V knize je velmi málo narativních textů, obsah tvoří skoro výlučně různá kultická a rituální nařízení a pokyny.

V kap. 1 - 7 jsou ustanovení o obětech, v kap. 8 - 10 o kněžích, v kap. 11 - 15 je tzv. Zákon čistoty obsahující ustanovení o rituální čistotě, resp. nečistotě. Kap. 16 pojednává o ustanovení svátku dne smíření (Jom Kippur). Kap. 17 - 26 obsahuje Zákon svatosti.

Smysl těchto různých nařízení, která jsou nám dnes již velmi cizí, spočívá v myšlence, že k Hospodinu není možno přistupovat tak, jak se to děje v okolních pohanských kultech, ale tak, aby byl člověk očištěn od všeho nečistého v kultickém smyslu. Aby ke Svatému přistupoval jako svatý, Bohem očištěný, a aby se vyvaroval všeho, co souviselo s kulty okolních náboženství. Tak např. označení různých zvířat jako nečistých má svůj důvod v roli, kterou tato zvířata hrála v náboženství a kultech pohanského okolí Izraele.

autor: Pavel Šíma
Spustit audio