Krušnohorská rašeliniště

Rašeliniště Červené bláto z oblasti Kovářská

Ve středu 14. května byla mezi mokřady mezinárodního významu slavnostně zařazena Krušnohorská rašeliniště.

Krušnohorská rašeliniště jsou unikátním komplexem hřebenových, rozvodnicových a svahových rašelinišť, která vznikla na suťových vývěrech podzemních vod. Součástí mokřadu jsou Cínovecké a Novodomské rašeliniště, Svatošebestiánská a Kovářská rašeliniště, Rolava a Božídarské rašeliniště.

Rašeliniště Pod Macechou

Mokřady navíc patří do dvou ptačích oblastí, kterými jsou Novodomské rašeliniště - Kovářská a Východní Krušné hory. Celková rozloha území je 11 224 hektarů.

Vyhlášení Krušnohorských rašelinišť 12. mokřadem mezinárodního významu u nás má v budoucnu ochránit nejen flóru a faunu, ale zejména jejich funkci velkého přírodního rezervoáru vody. Mělo by se tak předejít např. necitlivému budování odvodňovacích systémů a těžbě rašeliny.

Velké jeřábí jezero z oblasti Rolavy

Krušnohorská rašeliniště byla zapsána do seznamu významných mokřadů podle Ramsarské úmluvy z roku 1991. Tato dohoda má zajistit celosvětovou ochranu a rozumné využívání všech typů mokřadů.

Převzato z Českého rozhlasu Leonardo.