Krátce o projektu Nová odysea

25. září 2010

Od roku 1995 jsme v rámci projektu Africká odysea mapovali za pomoci družic tah čápů černých z Evropy do Afriky a získali překvapující množství nových poznatků. O osudech čápů s "batůžky" i o životě lidí na jejich tahových cestách a v zimovištích jsme informovali rozhlasové posluchače a uživatele internetu.
Jedni i druzí si nejvíc oblíbili samičku Kristýnu, kterou se dařilo sledovat téměř čtyři roky. Africká odysea pak pokračovala a pokračuje i v současnosti výzkumem dalších druhů tažných ptáků.
Znovu ale chceme věnovat pozornost čápům černým.
Kudy a kam poletí čápi černí ze Sibiře? Co je na jejich cestách a v zimovištích ohrožuje? Na tyto i další otázky by měla odpovědět Nová odysea.

www.rozhlas.cz/odysea

Výprava na Sibiř
S cílem označit satelitními a pozemními vysílači tři čápy černé se ve dnech 3. až 24. července 2002 uskuteční výprava na Sibiř, a to do oblasti asi 500 kilometrů od Krasnojarska, kde již naši ruští spolupracovníci ověřili jejich přítomnost. Expedice se zúčastní pět členů českého týmu a přinejmenším stejný počet ruských zoologů a průvodců.
Označení čápů je primárním, ale nikoli jediným cílem. Stejně jako tomu bylo u Africké odyseje, chceme přinést informace o životě v oblastech, které jsou nám geograficky a do značné míry i kulturně vzdáleny - v tomto případě z centrální Sibiře. Textové, obrazové a zvukové online zpravodajství budou přinášet internetové stránky Českého rozhlasu, přímé vstupy budou několikrát týdně přinášet Český rozhlas 2 - Praha a Český rozhlas 1 - Radiožurnál. O průběhu expedice bude informovat rovněž Dobré ráno České televize.

Základní údaje o čápu černém
Na rozdíl od daleko známějšího čápa bílého má hlavu, krk i celou svrchní stranu těla černou, zobák a nohy jsou červené. Létá a plachtí stejně jako čáp bílý, krk však drží v letu poněkud níže než hřbet, takže se zdá ze strany "hrbatý". Zobákem klape jen velmi zřídka, klapání je krátké a podstatně slabší než u čápa bílého. Dospělí čápi černí váží asi tři kilogramy.
Žije velice skrytě zejména v lesnatých oblastech, v poslední době se však u nás přizpůsobuje i zemědělsky intenzívně využívané krajině. Hnízdo staví většinou na stromech, vzácněji na skalních výběžcích. V zahřívání 3 až 5 bílých, mírně nazelenalých vajec se po dobu 30 až 34 dnů střídají oba rodiče. Vylíhnutá mláďata mají citrónově žlutý zobák, růžové nohy a bílý prachový šat, který je později (ale ještě ve hnízdě) nahrazen černohnědým peřím. Více než dva měsíce jsou odkázána na péči rodičů, kteří jim na hnízdo nosí masitou potravu: především ryby, ale také bezobratlé vodní živočichy, žáby, plazy a drobné savce.
Populační hustota čápů černých na Sibiři je velmi nízká - o to obtížnější před sebou máme úkol.

Technika:
Každý z čápů bude označen dvěma vysílači - satelitním a pozemním. Hmotnost celé sestavy nepřekročí 60 gramů. Signály satelitního vysílače, který je složitě časován, zachycují satelity NOAA. V pozemním středisku vzápětí probíhá zpracování dat, jehož výsledkem jsou zeměpisné souřadnice příslušného vysílače. Pozemní vysílače mají dosah několika kilometrů a umožňují čápa zaměřit a sledovat v terénu.
Při svém působení na Sibiři bude expedice využívat velké množství techniky - vedle GPS především satelitní telefony Inmarsat M a Iridium, které jí umožní uskutečnit nejen živé vstupy do vysílání, ale také přenášet data na internet.

Soutěž pro děti v časopise ABC
ABC je dětský čtrnáctideník s dlouhou tradicí - letos vychází už 47. ročník. Časopis se od svého vzniku tematicky zaměřuje v první řadě na informace o přírodě a technice, přičemž se snaží sledovat novinky a přinášet aktuální informace z těchto oblastí. Přivítal proto možnost mediální spolupráce na projektu Nová odysea, v němž se spojuje atraktivní přírodovědný výzkum s využitím nejmodernější techniky.
ABC spolu s Českým rozhlasem zorganizuje na svých stránkách soutěž, jejímž cílem je popularizovat projekt mezi dětskými čtenáři a motivovat je ke sledování jeho průběhu. Soutěž se uskuteční na podzim 2002. Bude mít celkem šest kol, jejichž zadání se objeví v číslech 18 - 23. První vyjde 2. září, poslední 11. listopadu.
Součástí zadání 1. kola bude slepá mapa sledované oblasti, do které děti budou postupně zakreslovat trasy jednotlivých sledovaných ptáků. Na mapě bude vyznačeno šest bodů, k nimž se budou vztahovat soutěžní otázky, týkající se přírody (ekosystémů a druhů typických pro danou oblast), geografie, kulturních a etnických zajímavostí, techniky použité při sledování čápů a samotné ptačí migrace. Každé ze soutěžních kol bude doplněno i stručnou informací ze zákulisí projektu, aby děti mohly získat pokud možno ucelený obraz o celé akci.
Ceny do soutěže věnují oba spoluorganizátoři, tedy ABC a Český rozhlas.
Předpokládáme, že v ABC vyjdou kromě soutěže i samostatné články - reportáž z výpravy, využití telemetrické techniky při výzkumu migrace apod. Informace o soutěži budou zveřejněny i na internetových stránkách ABC: www.iabc.cz.

Organizátoři:
- Český rozhlas
- Zoopark Chomutov

Odborný garant:
- Akademie věd České republiky

Hlavní mediální partner:
- National Geographic Česká republika

Mediální partner:
- ABC

Partneři:
- EARAZA
- Zoo Moskva
- Český svaz ochránců přírody
- Nadace na ochranu fauny Evropy

Realizační tým:
- Miroslav Bobek*
- Přemysl Rabas*
- Magdaléna Pilná
- František Pojer*
- Andrej Bajkalov*
- Lubomír Peške*
- Khalil Baalbaki*
- Ivo Hulínský
- Štěpán Kotrba
- Jaroslav Šimek
- Jan Petrů

Spustit audio