Krásný máj uplynul... Krátký život Karla Hynka Máchy

Socha Karla Hynka Máchy od Josefa Václava Myslbeka na pražském Petříně

Kdo by neznal českého básníka a prozaika Karla Hynka Máchu? Těžko najdete někoho, kdo nečetl Máj, jednu z dosud nejvydávanějších českých knih. S jeho životem a díly se setkáváme už v lavicích základní školy. Připomeňte si jeho osobnost prostřednictvím kvízu.