Krabice živých aneb Za spisovatelem Norbertem Frýdem

24. březen 2016

V titulku uvádím sice „spisovatel“, ale Norbert Frýd byl ještě mnohým dalším – byl po jistou dobu rozhlasovým redaktorem, ale také diplomatem, cestovatelem a fotografem. Narodil se 21. dubna 1913 v Českých Budějovicích, zemřel 18. března 1976 v Praze. Za život „krátký“ pouhých 63 roky stihl mnohé vykonat, mnohé prožít.

Norbert Frýd (původním jménem Norbert Fried) pocházel z česko německé rodiny židovských obchodníků. Vystudoval ve svém rodišti základní školu a gymnázium, posléze na pražské UK Právnickou fakultu. Pak se ovšem prosadil jeho zájem o literaturu a začal studovat obor moderní literatury na Filozofické fakultě UK. Školu úspěšně absolvoval ještě před zavřením vysokých škol, doktorát mohl však dokončit až po skončení války.
O tom, co ho přivedlo k literární činnosti, k literární tvorbě, vypráví spisovatel sám v první části pořadu Spisovatelé u mikrofonu, který byl natočen v roce 1961.

Už v průběhu 30. let začal Frýd aktivně působit v kruzích levicového kulturního i politického života. Psal texty pro divadlo E.F.Buriana (např. pro hry Mistr Pleticha, či Žebrácká opera – obě inscenace z roku 1935). Byl v kontaktu s mnoha židovskými autory – spisovateli i hudebníky.
Když byl v době okupace jako Žid vyloučen z veřejného života, přijal místo archiváře v pražské židovské obci. Ovšem v listopadu 1942 byl nacisty zatčen a až do dubna 1945 prožil strastiplné roky v koncentračních táborech – nejprve v Terezíně, později v Osvětimi a nakonec v Dachau. Jeho otec, bratr a jeho žena věznění v koncentrácích nepřežilli.

Norbert Frýd - 60.léta

V druhé části autobiografického vyprávění, které Norbert Frýd natočil v Československém rozhlase natočil v roce 1961, se dozvíme o jeho poválečné profesní dráze – o diplomatické misi (mimo jiné v Mexiku), o cílech jeho cestování.
Po krátké etapě rozhlasového redaktora, kterou absolvovall v letech 1951-1953, se soustředil už výhradně na autorskou tvorbu. Kromě dalších děl, o některých z nich mluví v třetí části svého vyprávění, napsal v této době svoje stěžejní dílo – reflexi svých zážitků z koncentračních táborů, knihu Krabice živých. Román vyšel v roce 1956 a Frýd ji sám charakterizoval jako „zachycení možnosti uchovat si lidskou důstojnost i v tak krutém prostředí jako je koncentrační tábor“.

Norbert Frýd

Spisovatel Norbert Frýd v televizní besedě o Mexiku. Foto: Archivní a programové fondy Českého rozhlasu

Poslední fotografie Norberta Frýda uveřejněná na této webové stránce pochází z podzimu 1945, kdy spisovatel u soudu svědčil proti hlavním nacistickým zločincům, kteří působili v koncentračním táboře v Dachau. Foto: creative commons

Norbert Frýd-svědčí u soudu-1945
Spustit audio