Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno

25. říjen 2015

Biblický text: Izajáš 50,10b-11; Host pořadu: kapucín Pacifik Matějka

Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha.

Hle, vy všichni, kdo rozděláváte oheň, jiskrami se opásáte k boji. Jen choďte ve svitu svého ohně, v jiskrách, které jste zanítili! Má ruka vám způsobí, že ulehnete v trápení.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu