J.S.Bach: Dobře temperovaný klavír

J.S.Bach: Dobře temperovaný klavír

Varhaník Jaroslav Tůma je znám doma i ve světě nejen svým vytříbeným přednesem a řadou úspěchů v mezinárodních soutěžích, ale i širokým spektrem zájmů o klávesové nástroje, o jejich dokumentaci a restaurování. Je podepsán pod náročnými projekty (např. supraphonská edice Historické varhany Čech, mapující nástroje předních varhanářů různých slohových období).

K objevným počinům patří i nová Tůmova nahrávka Bachova Dobře temperovaného klavíru, slavné kompozice, známé především v klavírním a cembalovém provedení. Tůma zvolil jemný, subtilní zvuk malého klavichordu - jediného barokního nástroje, který je schopen povlovného, nikoliv jen terasovitého dynamického vývoje.

Klavichord

Temperovaný klavír vznikal v letech 1717 - 1723 sice původně pro didaktické účely (sám skladatel uvedl, že jej vytvořil "k užitku a potřebě mladých hudebníků dychtivých poučení"), jde však o dílo vysokých uměleckých kvalit a originality, které mimochodem patřilo k těm několika, jež se už za Bachova života šířila v četných opisech a přečkala i dlouhá desetiletí, v nichž jeho dílo upadlo v zapomnění.

V Tůmově kreativním podání zní s útěšným, jemně poklidným a přece vzrušujícím půvabem. Album obsahuje dvě CD (dvakrát dvanáct preludií a fug) a v Tůmově interpretaci skvěle vynikne dodnes obdivuhodně bohatá skladatelova invence a originalita, o níž velký znalec Bachova díla Albert Schweitzer prohlásil: Člověk hudbu Temperovaného klavíru nejen vychutnává, ale skrze ni se stává lepším. Radost, bolest, pláč a nářek, smích - to všechno nám v ní zní, ale tak, že tóny, které to vyjadřují, nás přenášejí ze světa nepokoje do světa klidu...