Jiří Lobosický

5. červen 2015

* 25. 07. 1891 - † ?, houslista v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu

Houslista, absolvent hudební konzervatoře. Od roku 1927 sólista a orchestrální hráč v Symfonickém orchestru Českého rozhlasu. Později rovněž předák rozhlasového orchestru. Na základě nařízení ministerstva dopravy byl pro svůj židovský původ byl z rozhlasu propuštěn. Vedení se přesto snažilo Jiřího Lobosického před tragickým osudem uchránit. Byly učiněny pokusy získat pro tohoto excelentního houslistu jmenování tzv. čestným árijcem. Vedoucí orchestru K. B. Jirák ho ve svém potvrzení hodnotil následovně: „Osvědčil se znamenitě jak osobně, tak pracovně a patřil k nejspolehlivějším členům orchestru.“ Přesto musel rozhlas k 30. červnu 1940 v důsledku tzv. árijských opatření opustit. Další osudy Jiřího Lobosického bohužel věrně ilustrují úděl židovské menšiny v Protektorátu Čechy a Morava. V říjnu roku 1941 byl transportován do tábora v polské Lodži. Zde stopa tohoto výborného hudebníka a oblíbeného vedoucího končí. Pro úplnost dodejme, že z 922 členů jeho transportu se konce války dožilo pouze 81.

autor: Martin Ocknecht
Spustit audio