Jiří Adámek

Jiří Austerlitz / Adámek (*1977) vystudoval režii na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU, kde nyní působí jako pedagog. Vyvinul originální typ hudebního či „sonického“ divadla, ve kterém mísí hudebně komponovanou strukturu a hlasové techniky na pomezí mluvy a zpěvu. Specifický přístup k jazyku a řeči (dekonstrukce, fragmentarizace, rytmizace) rozvíjí především se svou divadelní skupinou Boca Loca Lab.

Adámek pravidelně působí v řadě českých divadel. Na Nové scéně Národního divadla uvedl autorské inscenace Po sametu (2014) a Nová atlantida (2018). Coby libretista a režisér spolupracuje na hudebně-divadelních kompozicích a nových operách. Se skladatelem Martinem Smolkou vytvořil mimo jiné operu Bludiště seznamů (v původní verzi Sezname otevři se!, 2014/2016). S Michalem Nejtkem operu Pravidla slušného chování v moderní společnosti (Janáčkova opera Brno 2018).

Od vytvoření první celovečerní inscenace „hudebně-divadelního“ typu získal Adámek různá ocenění: za inscenaci Tiká tiká politika (2006) ocenění Music Theatre Now! v Německu a Cenu za originální divadelní tvar na festivalu Kontakt v Toruni. Projekt Evropané (2008) získal cenu pro nejlepšího mladého režiséra na festivalu Mess (Bosna a Hercegovina). Inscenace pro děti Z knihy džunglí (2007) získala Cenu Alfreda Radoka za scénografii, dále byla oceněna ve třech kategoriích na Mateřince v Liberci a získala hlavní cenu na festivalu Banialuka v Bialsko-Białej. Opera Sezname, otevři se! získala Cenu divadelních novin 2014.

Adámek též pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem, opět jako autor a režisér v jedné osobě. Jeho Hra na uši (2019) získala mezinárodní Karl Sczuka Preis a české ocenění Prix Bohemia.

Experimentálnímu „hudebnímu divadlu“ se teoreticky věnuje ve své doktorské práci Théâtre musical/ Divadlo poutané hudbou (vydalo NAMU, 2011).

Sledujte nás

Další osobnosti