Ježíšovo pomazání v Betanii

17. březen 2013
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Noha (ilustr. obr.)

Biblický text: Janovo evangelium 12,1-8; Host pořadu: dominikán Vojtěch Soudský

Šest dní před velikonocemi přišel Ježíš do Betanie, kde bydlel Lazar, kterého vzkřísil z mrtvých. Připravili mu tam večeři; Marta při ní obsluhovala a Lazar byl jeden z těch, kteří byli s Ježíšem u stolu.

Tu vzala Marie libru drahého oleje z pravého nardu, pomazala Ježíšovi nohy a otřela je svými vlasy. Dům se naplnil vůní té masti.

Jidáš Iškariotský, jeden z jeho učedníků, který jej měl zradit, řekl: Proč nebyl ten olej prodán za tři sta denárů a peníze dány chudým? To řekl ne proto, že by mu záleželo na chudých, ale že byl zloděj: měl na starosti pokladnici a bral z toho, co se do ní dávalo.

Ježíš řekl: "Nech ji, uchovala to ke dni mého pohřbu! Chudé máte vždycky s sebou, ale mne nemáte vždycky."

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu