Ježíš povstal podle těla z potomstva Davidova

22. prosinec 2013

Biblický text: Římanům 1,1-7 (Český studijní překlad); Host pořadu: Profesor Petr Pokorný z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Pavel, otrok Krista Ježíše, povolaný apoštol, oddělený pro Boží evangelium, které Bůh předem zaslíbil skrze své proroky ve svatých Písmech, evangelium o jeho Synu, jenž povstal podle těla z potomstva Davidova a podle Ducha svatosti byl vzkříšením z mrtvých ustanoven za Syna Božího v moci, evangelium o Ježíši Kristu, našem Pánu.

Skrze něho jsme přijali milost a apoštolské poslání k poslušnosti víry pro jeho jméno mezi všemi národy, mezi nimiž jste i vy, povolaní Ježíše Krista. Všem těm, kdo jsou v Římě, milovaným Božím, povolaným svatým: milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu