Ještě jednou o gorilách, mravencích a termitech

8. červen 2009

Už několikrát jsme psali o tom, že pojídání mravenců a termitů bylo pozorováno nejenom u šimpanzů, ale i v některých populacích goril. Čím dál více se objevují publikace, které se zabývají tímto jevem a popisují nové a nové případy, kdy si gorily zpestřovaly svůj jídelníček hmyzem.

Dokonce na jihovýchodě Kamerunu, na severní hranici Biosférické rezervace Dja, se nachází lokalita La Belgique (40 km2), kde hmyz se stává nejenom zpestřením, ale důležitou součástí potravy jak pro šimpanze, tak i pro gorily nížinné, které zde žijí. Isra Deblauwe tam pozorovala podobné chování skoro denně, nebo minimálně každý týden.

V období, kdy je ovoce extrémně vzácné, tj. v dubnu a květnu, jak gorily tak šimpanzi pojídají velké množství mravenců. Podle očekávání časová a prostorová dostupnost mravenčích hnízd korespondovala se spotřebou u goril. Gorily jedí různé druhy mravenců a termitů, a ty se vyskytují v různých druzích biotopů. Může to být především mladý sekundární deštný prales, řídký přerušovaný les nebo mokřiny, kde gorily nacházejí největší hojnost mravenců v průběhu zmíněných měsíců. Na rozdíl od goril u šimpanzů nebylo prokázáno spojení s časovou a prostorovou dostupností hnízd mravenců. I když i šimpanzi v tyto měsíce konzumovali mnoho hmyzu, analýza jejich výkalů ukázala, že v období extrémní vzácnosti ovoce na začátku období dešťů šimpanzi často pojídají maso.

Makumba při obědě
3+), které gorily těžko vstřebávají, může být v tomto období efektivně kompenzováno právě železem z termitů (F2+).

Navíc mohou být termiti požírající půdu využíváni jako prostředek proti průjmům, v období kdy gorily jedí velké množství sukulentních plodů. Jídelníček založený na velkém množství těchto plodů vyvolává u zvířat zažívací potíže, gorily nevyjímaje. Například, velice důležitým plodem, který gorily konzumují v průběhu deštné sezony je aframon (Aframomum spp.), který se v Kongu používá jako projímadlo. Již v roce 1963 G. Schaller pozoroval, že pojídání plodů této rostliny vyvolává u goril průjem.

Termiti

Nakonec, konzumace okřídlených termitů se u šimpanzů a goril projevuje stejně. Okřídlení termiti mají vysoký obsah tuku (až 53 procent sušiny) a mohou být zdrojem energie. Gorily jedly okřídlené termity rodů Macrotermes, Cubitermes, Thoracotermes a jiné, ale šimpanzi jedli jenom termity Macrotermes. Jak šimpanzi tak gorily konzumují hmyz selektivně. Potravní strategie používané při pojídání hmyzu, zvlášť termitů, jsou podobné při pojídání rostlinné potravy. Šimpanzi aktivně hledají ovoce v období jeho nedostatku, což je vysoce energetická strategie, naopak gorily aktivně hledají ovoce jenom tehdy, když je ho hojnost, což ukazuje na nízko-energetickou strategii v období nedostatku ovoce. Ten fakt, že dostupnost termitů neovlivňuje chování šimpanzů při jich konzumaci, svědčí o tom, že šimpanzi mají vysoce-energetickou potravní strategií. Šimpanzi vyhledávají termitiště Macromertes, která jsou méně viditelná a dostupná, než ta, která používají gorily, šimpanzi navíc chytají za pomoci klacíků především velké vojáky. Metoda vyžaduje čas a úsilí, ale získaná vysoká nutriční hodnota, zejména proteinů a manganu, může vysvětlit toto chování. I když gorily také pojídají termity Macromertes, vyhledávají často i hnízda termitů Cubitermes nebo Thoracotermes a chytají termity rukou, ztráty energie a času jsou při této aktivitě nízké. Přestože výskyt termitišť v prostoru neovlivňuje chování goril spojené s konzumací termitů, časová dostupnost hraje roli. Gorily razí nízko-energetickou potravní strategii při pojídání termitů, ale na tuto aktivitu působí i jiné faktory, než samotná energetická hodnota nebo obsah proteinů - například obsah železa a dalších důležitých látek.

autor: Marina Vančatová
Spustit audio
Projekt Odhalení