Jaro ožívá a ptáci nás opět potřebují

Připravme pro ně Ptačí balkon či zahradu s Jaro ožívá.

V celé Evropě i u nás Jaro ožívá vracejícími se ptáky a další sezóna tohoto stejnojmenného projektu začne už 1. března! Sledujte s celou Evropou návrat ptačích poslů – čápa, vlaštovky, kukačky, rorýse a vlhy na www.springalive.net. Letošní sezóna bude navíc ve znamení Ptačích zahrad a balkonů. Upravit zahradu tak, aby měla ptákům co nabídnout a následně se těšit z jejich přítomnosti, mohou nejen školní kolektivy.

Jaro ožívá přichází s novinkou! Letošní rok je první tematicky zaměřený a jeho tématem jsou Ptačí zahrady a balkony. „Školní kolektivy i jednotlivci v Evropě, Asii i Africe budou nejen sledovat přílet stěhovavých ptáků jako každý rok, ale připraví pro ptáky Ptačí zahrady a balkony, kde najdou po příletu pěkné místo k hnízdění i prostřený stůl, říká Karolina Kalinowska, mezinárodní koordinátorka projektu Spring Alive (v ČR Jaro ožívá). „V průběhu sezóny bude navíc vyhlášena mezinárodní výtvarná soutěž Ptačí zahrada.“

Jak udělat ptačí zahradu? Je možné začít výrobou budek nebo krmítek a pokračovat přes drobné výsadby až k vybudování zahradního jezírka. „Úpravy vůbec nemusí být finančně náročné. Nově vysazený keř, slunečnice nebo okrasné bodláky nezaberou příliš mnoho času ani financí. Pro ptáky však budou vítaným zpestřením potravy. Keře navíc poskytnou prostor k hnízdění i úkryt před predátory,“ uvedla Gabriela Dobruská z České společnosti ornitologické, která Jaro ožívá v ČR koordinuje. Pomoci ptákům může tedy každý z nás. Odměnou nám bude možnost pozorovat ptáky z bezprostřední blízkosti.

Vlha pestrá

Buďte příkladem a o své nápady a zkušenosti při tvorbě Ptačí zahrady se podělte s ostatními! Na školy a jiné dětské kolektivy, které se aktivně zapojí do projektu (zadají první pozorování poslů jara do databáze Jaro ožívá na www.springalive.net) a pošlou nám fotografie své Ptačí zahrady /balkonu na springalive@birdlife.cz, čekají drobné odměny. Zaznamenávejte pozorované druhy a podělte se i o svá zajímavá pozorování. Nová záložka věnovaná Ptačím zahradám a balkonům na stránkách Jaro ožívá www.springalive.net vznikla pro vaši inspiraci. Zde se v průběhu března objeví i informace o vyhlašované soutěži pro všechny děti do 16 let.

O projektu Jaro ožívá

Jaro ožívá je mezinárodní projekt organizovaný BirdLife International, světovou organizací na ochranu ptáků, v České republice zastoupený Českou společností ornitologickou. Motivuje děti, jejich učitele a rodiny k aktivní ochraně ptáků, pomáhá pochopit potřebu mezinárodní ochrany stěhovavých ptáků. Klíčovou součástí projektu je webová stránka www.springalive.net, na kterou zadávají svá první pozorování 5 sledovaných druhů děti již z 54 zemí Evropy, Asie a Afriky! Těmito druhy jsou vlaštovka obecná, rorýs obecný, čáp bílý, kukačka obecná a vlha pestrá.

Vlaštovka obecná