Jak dostat do belgických katolických škol více muslimských učitelů?

21. březen 2006

Ve vlámských katolických školách by mělo učit víc nekatolických učitelů. S tímto návrhem přišly místní školské úřady. Mělo by jít hlavně o muslimy. Generální ředitelka pro katolické vzdělání ve vlámské části Belgie - Mieke Van Heckeová zkoumá možnosti, jak do katolických škol dostat víc učitelů a učitelek muslimského vyznání.

Informovala o tom v posledních dnech místní média s tím, že jde o součást širšího projektu. Jeho cílem je vytvořit ve školách včetně těch katolických sociálně pestřejší prostředí.

V Belgii je asi 75 procent obyvatel katolického vyznání - zbývající čtvrtinu tvoří protestanti. Muslimů jsou zhruba 4 procenta, což je o něco méně než v sousedním Nizozemsku - a o hodně méně než ve Francii, kde žije muslimů asi 5 milionů, tedy asi deset procent celé populace. I tak jsou ovšem muslimové v Belgii nejrychleji rostoucí menšinou a zejména ve velkých městech velmi viditelnou.

Generální ředitelka Van Heckeová vidí v učitelích muslimského vyznání nejenom pedagogy, ale potenciální kontaktní pracovníky, kteří by přivedli muslimské rodiče blíž ke vzdělávacím institucím. Právě katolické školy mají totiž na rozdíl od státních často pověst elitních zařízení, která jsou určená jen pro vyvolené, a to by chtěla Mieke Van Heckeová změnit.

Naráží přitom ale na praktické problémy především na prvním stupni. Podobně jako třeba i v České republice tam totiž učitel učí ve své třídě obvykle všechny předměty. Protože je řeč o katolických školách, tedy i hodiny náboženství. A právě výuku katolického náboženství těžko chtít po muslimech. Na druhém stupni a středních školách to problém není, protože tam jsou pedagogové specializovaní na své předměty.

I tak ale ředitelka Van Heckeová doufá, že se jí podaří takové praktické překážky překonat novou organizací práce učitelů, kdy by i na prvním stupni základních škol byl pro náboženství specializovaný učitel.

Co budou jejímu nápadu říkat konzervativnější katoličtí rodiče žáků, není jisté. V evropských zemích, které se stále častěji potýkají s kulturními odlišnostmi a z toho pramenícími problémy v soužití obyvatel různého vyznání, jde o jeden z prvních experimentů takového druhu.

autoři: mkp , vpo
Spustit audio