Invazní chování rostlin

Bolševník velkolepý

Co to je vojenská invaze, to si všichni dokážeme živě představit. Nicméně, tento termín se vyskytuje i v biologii, kdy se jím označují druhy rostlin nebo i živočichů, které na naše území také podobným způsobem vtrhnou, začnou se tu šířit, rozmnožovat a utlačují nebo vytlačují naše původní druhy.

Velmi známý je bolševník velkolepý (pozor, existuje ještě bolševník obecný, který je naším původním domácím druhem. Tento druh se vyskytuje velmi běžně v krajině, možná o něm ani nevíme a nepůsobí žádné problémy). Naopak bolševník velkolepý je rostlina, která k nám byla zavlečena z východního Kavkazu jako okrasná, pěstovala se tady původně v zámeckých parcích a zahrádkách, a potom začala zplaňovat. Bolševník je známý tím, že vytváří na kůži mokvavé puchýře, popáleniny, které se ještě zhoršují při kontaktu se slunečním zářením.

Křídlatka

Dalšími invazními druhy, které můžeme v současných dnech vidět v krajině, je třeba křídlatka, křídlatka japonská a křídlatka sachalinská, které se od sebe trochu odlišují, nicméně můžeme o nich mluvit společně, a potom také dobře známá netýkavka žlaznatá.

Důvod, proč bychom se jí neměli dotýkat, je jiný než u bolševníku. U netýkavky se jedná o to, že tento druh, stejně jako domácí netýkavka, vystřeluje semena z tobolek do poměrně velké vzdálenosti, až do 4 metrů od té rostliny. Tím že se dotkneme jejích tobolek, vystřelíme semena do širokého okolí a pomáháme tak šíření tohoto agresivního druhu. Většina těchto invazivních druhů k nám tedy byla zavlečena jako okrasné anebo často i medonosné rostliny. Například akát je v našich zemích také nepůvodní a ten byl zavlečen jako mednosná rostlina. Mnohé z těchto druhů jsou pořád ještě často pěstovány na zahrádkách. Jak se zde agresivně rozšiřují a rozrůstají, velmi často se setkáváme s tím, že lidé, kteří už tyto druhy nechtějí mít, rostlinu vykopou nebo prostě vytrhají, a zahodí ji někam přes plot k potoku, což také bohužel napomáhá k šíření těchto rostlin. Takové druhy mohou reagovat různě - některé se v krajině jen tak uchytí a nepůsobí větší problémy, některé, jako například tři výše jmenované, tj. bolševník, křídlatky a netýkavka, jsou velmi agresivní a dokážou vytlačovat původní domácí druhy, tak že úplně změní složení původního společenstva.

Netýkavka žlaznatá

Převzato z pořadu Kalendárium přírody