Ikona Narození Bohorodičky

Událost je popsána v apokryfních textech a tradiční byzantská kompozice ikony má celou řadu variant, jež kromě hlavního motivu mohou obsahovat i řadu vedlejších. Ústředním motivem je diagonálně umístěná postava sv. Anny zpola sedící na vysokém lůžku. Bývá vyobrazena zpravidla větší než ostatní figury a může být umístěna buď v pravé části kompozice či jejím středu. Sv. Anna může být podpírána služkou. Zprava k ní přicházejí osoby nesoucí dary, mezi nimiž rozeznáme zlatou nádobu, slunečník či svíce. Součástí kompozice je zpravidla i stůl, na nějž jsou dary skládány. Na většině vyobrazení můžeme v jedné z budov na pozadí spatřit sv. Jáchyma.

Narození Bohorodičky

V dolní části ikony pak dvě služky připravují pro narozené dítě koupel, přičemž jedna jej drží na klíně a druhá nalévá vodu. Z dalších vedlejších motivů může být vyobrazena péče o dítě (jeho uspávání a ochrana), či společná radost rodičů nad dítětem.

Některé prvky tuto ikonu vizuálně sbližují s ikonou Narození Krista (diagonálně spočívající postava rodičky, příchod osob s dary, omývání dítěte). Pozadí výjevu bývá bohatě doplněno fantazijní architekturou, nahoře uprostřed může být zobrazen také žehnající Hospodin.

Zpět na Svátkové ikony
Domů na Pravoslavné ikony

Spustit audio
autor: Hanuš Nykl