I květiny dovedou topit

6. září 2004

Byla to skutečně náhoda, že si v roce 1972 všiml zoolog Daniel Odell několika kvetoucích filodendronů v okolí Los Angeles. Uřízl je pro své přátele botaniky, a když je vzal do ruky, byl překvapen. Jejich květenství byla teplá. A tehdy začalo studium zajímavých rostlin, jež v určité části svého organismu "topí", tedy generují teplo. Je ho někdy dokonce více, než produkují někteří ptáci nebo hmyzí druhy, které jsou uváděny jako největší producenti tepla v živočišné říši. Je zajímavé, že takové rostliny nejen teplo vytvářejí, ale ony také překvapivě udržují svou teplotu i při kolísání teploty vzduchu.

V Meteoru nás ing. Karel Smrček provází výzkumem, o kterém se však záhy ukázalo, že vlastně nejde o nic nového.

Už v roce 1778 francouzský přírodovědec Jean-Baptiste Lamarck popsal, že evropský aron se při kvetení ohřívá. Aron i filodendron jsou členové rozsáhlé čeledi rostlin aronovitých, kam patří i dalších 110 rodů s přibližně 610 druhy. Vědci brzy zjistili, že "topí" květy mnohých zástupců této čeledi, a navíc, že to dokáží i některé druhy z jiných čeledí. Proč?

Rostliny z čeledi aronovitých

Zprvu byla vyslovena myšlenka, že teplota v květech stoupá proto, aby se snáze a více odpařovaly vonné nebo zapáchající látky lákající opylovače. Dnes se spíše usuzuje na mechanismus související s opylením. Rostlina se snaží vybudit stále teplé prostředí pro opylovače. Větší druhy hmyzu, které přenášejí pyl z květu na květ, neprochladnou, naopak se ohřejí, zůstávají aktivní a úspěšně přenesou pyl na další exemplář rostliny.

Zajímavé je množství vyprodukovaného tepla. Pečlivá měření prokázala, že v přepočtu na jednotku hmotnosti ohřívaného orgánu vzniká u některých rostlin překvapivě mnoho tepla, dokonce i v porovnání se živočichy, o nichž je to známo. Zatímco běžná myška produkuje na gram hmotnosti asi šestnáct tisícin wattu, květenství filodendronu vygeneruje desetinásobek, tedy šestnáct setin, a aron skvrnitý dokonce čtyři desetiny wattu, více než dvojnásobek. Rekordmanem ovšem zůstává včela se svými dvěma a půl wattu na gram hmotnosti.

autor: Karel Smrček
Spustit audio