Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře?

13. duben 2014

Biblický text: Žalm 15; Host pořadu: Bratr kapucín Pacifik Matějka

Žalm Davidův.

Hospodine, kdo smí pobývat v tvém stanu, kdo smí bydlet na tvé svaté hoře?

Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu, nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu, pohrdá tím, kdo je hoden zavržení, váží si těch, kdo se bojí Hospodina, nemění, co odpřisáhl, byť i ke své škodě, nepůjčuje na lichvářský úrok, nedá se podplatit proti nevinnému.

Ten, kdo takto jedná, nikdy se nezhroutí.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu