Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží

19. leden 2014

Biblický text: Žalm 3; Host pořadu: Biblista Jiří Beneš, docent Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abšalómem.

Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží, mnoho je těch, kdo proti mně povstávají!
Mnoho je těch, kteří o mně prohlašují: "Ten u Boha spásu nenalezne."

Ze všech stran jsi mi však, Hospodine, štítem, tys má sláva, ty mi pozvedáš hlavu.
Pozvedám hlas k Hospodinu, a on ze své svaté hory mi už odpovídá.
Ulehnu, usnu a probudím se, neboť Hospodin mě podepírá.

Nebojím se davu desetitisíců, kteří kolem proti mně se kladou.
Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože! Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, svévolníkům zvyrážíš zuby.
V Hospodinu je spása. S tvým lidem je tvoje požehnání!

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu