Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek

29. červen 2014

Biblický text: Žalm 23; Host pořadu: Petr Chalupa, docent na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Žalm Davidův.

Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.

Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.

I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.

Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu