Hlas shůry aneb Vážnost ředitelská

10. březen 2011

V archivu Českého rozhlasu je uloženo požehnaně projevů, které v různých dobách pronesli nespočetní šéfové, šéfíčci, ředitelé, politici a jiní vysoce postavení hodnostři. Za všech dob bývalo zvykem, že podobní činitelé rádi promlouvali ze svých vysoce situovaných postů...

… a s gustem shůry vysvětlovali, jak lidé mají chápat vše, co se kolem nich děje. A velmi si také dávali záležet na tom, aby jejich slova zaznamenal rozhlasový mikrofon. V postupné řadě si zde připomeneme hlasy několika osob, ale i osobností, které v minulosti stanuly v čele Československého rozhlasu. Hlas doktora Ladislava Šourka jsme už v této rubrice zaměřené na osobnosti zveřejnili. Ladislav Šourek patřil k vůbec prvním šéfům, kteří stáli v čele společnosti Radiožurnál. Jeho funkce se ještě nenazývala ředitelskou, byl předsedou jednatelského sboru Radiojournalu – a to v letech 1925–1938.

Otakar Matoušek

Nyní si připomeneme hlas profesora Otakara Matouška (1899–1994). Tento první ředitel po skončené druhé světové válce se pyšnil mezi ostatními řediteli hned dvěma primáty. Byl patrně nejvzdělanějším mužem mezi všemi, kteří tento post zastávali. Habilitoval se na Karlově univerzitě jako docent geologie. Studoval na Sorbonně v Paříži a v letech 1929–30 na Teachers College of the Columbia University v New Yorku. Druhým jeho primátem je, že svou rozhlasově ředitelskou funkci zastával po nejkratší dobu. V pozici tzv. pověřence ČNR pro řízení Československého rozhlasu setrval od 5. do 25. května 1945. Tedy pouhých 20 dnů.

Poté se vrátil k pedagogické práci na Přírodovědecké fakultě UK, později působil v Československé akademii věd, od roku 1954 jako vědecký sekretář Purkyňovy komise ČSAV; byl hostujícím profesorem dějin přírodních věd na Princeton University a na University of California (USA); od roku 1956 řádným profesorem dějin přírodních věd na Cornell University (USA); od 1961 byl členem Mezinárodní akademie dějin přírodních věd a lékařství, členem německé Společnosti dějin lékařství v Berlíně, čestným členem Národního muzea v Praze aj. Zabýval se hlavně všeobecnou geologií, dějinami přírodních věd a lékařství a metodikou přírodních věd.

Ve vzpomínce na své předválečné rozhlasové působení (byl šéfem vzdělávacího a přednáškového odboru, mimo jiné autor cyklu přednášek Svět v přerodu z roku 1934), kterou Otakar Matoušek natočil v závěru svého života, se vrací k začátkům své práce před mikrofonem ve 30. letech minulého století.

Spustit audio