Historie hnízdění sokola stěhovavého v Plzni

13. prosinec 2013

Hnízdění sokolů na území města Plzně je spojeno s jejich vypouštěním, které probíhalo od roku 1992. První pozorování se datují od roku 1996, kdy byla v Plzni pozorována dospělá samice. Dne 3.4. byl centru města pozorován pár sokolů. Od této doby byla pozorování pravidelná, ale hnízdění nebylo zjištěno.

1998

V tomto roce bylo prokázáno první hnízdění, které bohužel nebylo úspěšné. Sokoli si vybrali pro založení rodiny věž kostela sv. Bartoloměje na nám. Republiky v centru města. V její vrcholové části je ideální hnízdní plošina, kde bylo ochránci přírody vytvořeno umělé hnízdo ze zbytků hnízda kavky obecné. Během jarních měsíců se dravci zdržovali ve věži kostela a několikrát bylo pozorováno páření. Přístup k hnízdu byl proto zajištěn zámky a řetězem, aby nedošlo k vykradení hnízda. Bohužel v době oslav osvobození města neznámý pachatel řetěz odstranil a hnízdo zničil. Při kontrole byly nalezeny jen zbytky skořápek. Vykradení hnízda v centru města je dalším důkazem, že sokol stěhovavý neustále trpí problémem vykrádání mláďat z hnízd pro jejich komerční využití (chovatelství, sokolnictví).

1999

Na rozdíl od roku 1998 zahnízdili sokoli na budově Hutního projektu, tzv. Bohemii na Anglickém nábř. v centru města. Dvoukusová snůška byla umístěna v jednom z rohů střechy přímo na asfaltové lepence. Hnízdo bylo nevhodně umístěno a prakticky nebylo chráněno před vyplavením v případě většího množství dešťových srážek. Dalším problémem bylo neúměrné rušení ze strany technického personálu, který zajišťoval údržbu několika antén umístěných na střeše. Bohužel dne 20.5. došlo k silnému dešti a předpokládané obavy vyplavení hnízda se naplnily. Při kontrole 21.5. byla na vyplaveném hnízdě samice, která zahřívala pouze jedno vejce. Vzhledem k tomu, že hnízdění sokolů proběhlo již druhým rokem neúspěšně, hrozilo riziko opuštění hnízdiště sokolím párem. Abychom tomu zabránili, byla provedena adopce mladých poštolek s následným přiložením uměle odchovaných mladých sokolů . Tzn. do vyplaveného hnízda byly vloženy mladé poštolky. Ty samička přijala během několika minut za svá mláďata a věnovala jim odpovídající péči. Po několika dnech byly z hnízda poštolky odebrány a na hnízdo byla vložena uměle odchovaná mláďata sokola. Malé poštolky byly bez újmy vráceny zpět do rodného hnízda, které úspěšně opustily. Rovněž vylétnutí sokolů proběhlo bez problémů. Provedená ochranářská opatření pomohla k záchraně hnízdění sokolů v Plzni.

2000

V tomto roce se sokoli opět vrátili zpět na kostel sv. Bartoloměje na nám. Republiky v centru města. Zde úspěšně přijali nově vytvořené umělé hnízdo. Dne 19.4. byla na hnízdě nalezena tři vajíčka . Začátkem května se vylíhla 2 mláďata a jedno vajíčko zůstalo neoplozené. Dne 27.5. byla mláďata okroužkována a 11.6. bylo do hnízda přiloženo jedno uměle odchované mládě z důvodu posílení volně žijící populace sokolů. Dne 13.6. bylo jedno mládě nalezeno spadlé na ulici v centru města při jeho prvních pokusech o vylétnutí. Po jeho vrácení na budovu Hutního projektu bylo jeho vylétnutí bez problémů.

Logo

2001

Sokoli opět hnízdili ve věži katedrály sv. Bartoloměje; celý průběh hnízdění mohli zájemci sledovat v přímém přenosu na internet. Samice snesla na konci března postupně čtyři vajíčka, ze kterých se během 4. a 5. května vylíhla mláďata. Překvapivě po třech týdnech dvě z nich z neznámých příčin uhynula. Dvě pak v červnu úspěšně opustila hnízdo.

Logo
autor: jh
Spustit audio