Dzanga Sangha - perla v srdci Afriky

10. duben 2009

Dzanga Sangha je přírodní rezervací, ležící v jihozápadním cípu Středoafrické republiky u hranic s Kamerunem a Kongem. Zahrnuje oblast více než 4 000 km2, jež poskytuje ideální podmínky pro život mnoha velkých savců. V její centrální části najdeme dvě teritoria, Dzanga a Ndoki, která společně vytvářejí území národního parku Dzanga Ndoki.

Oblast patří k těm bezpečnějším v zemi, nachází se zhruba 550 kilometrů od hlavního města Bangui, daleko od neklidné Severní prefektury, kde panuje násilí a humanitární krize. Rezervace je unikátním územím, které jako jedno z posledních na světě poskytuje možnost setkat se s opravdu ještě nedotčenou přírodou. Chráněné území bylo zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO.

Místní průvodce pochází z kmene Aka

Je to oblast tropických deštných lesů, která je domovem pygmejského kmene Aka a dalších původních etnických skupin. Ty zde žijí tradičním způsobem života, lovem a sběrem. Nicméně i zde se začíná pomalu projevovat tlak na původní prostředí. V blízkosti parku byla v nedávné době vybudována nová silnice, a tak i díky lepšímu spojení se světem se tradiční způsob života místních lidí postupně mění. Děti začínají chodit do školy, jejich otcové získávají práci jako dřevorubci, strážci parku, průvodci turistů nebo jako pomocníci při vědeckých výzkumných projektech.

V rezervaci žije řada velkých savců, jako jsou pralesní sloni, buvoli, divoká prasata, lesní antilopy bongo, šimpanzi a gorily nížinné. Chráněné území je významné také proto, že všechny zde žijící druhy jsou zastoupeny mimořádně početnými populacemi, které bychom už jinde těžko hledali. Kromě deštných lesů tvoří území parku také rozsáhlé zamokřené pláně, jejichž bahnitá půda, bohatá na minerální látky, poskytuje například právě slonům ideální podmínky k obživě a třeba i k hygieně. V oblasti těchto slaných mokřadů, Dzanga Salina, bylo napočítáno více než 3000 slonů. Na jejím okraji mohou turisté běžně pozorovat sloní skupiny o velikosti kolem 30 až 100 jedinců. Mají tak jedinečnou příležitost pozorovat je nejen při krmení, ale také při nejrůznějších projevech jejich sociálního chování.

Sloní skupina při koupeli

Gorily nížinné v Dzanga - Sangha
Rezervace je významnou oblastí výskytu goril nížinných (Gorilla gorila gorila) ve střední Africe. Gorily, stejně jako sloni nebo šimpanzi, jsou důležitou součástí zdejšího ekosystému - svým způsobem obživy napomáhají šíření a klíčení semen mnoha stromů, jejichž plody konzumují. Místní poddruhy jsou zatím neprozkoumané, monitorovat tato zvířata v hustém porostu pralesa je poměrně obtížné. Od roku 1988 funguje poblíž Bai Hokou výzkumná stanice, která se gorilí populace snaží zmapovat. Zároveň začali místní ochránci v roce 1997 jednu z gorilích skupin postupně navykat na přítomnost lidí. Habituace je časově velmi náročná záležitost, po čtyřech letech se ale podařila, a tak se stala zdejší skupina nížinných goril jedinou na světě, kterou mohou návštěvníci pozorovat ze vzdálenosti několika metrů a také jí po několik hodin doprovázet při putování za potravou. Od roku 2001 ji takto vidělo více než 300 turistů.

Gorila nížinná v rezervaci Dzanga Sangha

Vzhledem k tomu, že park je v relativně vzdálené části Středoafrické republiky, počet jeho návštěvníků je poměrně omezen. Nedotčená příroda a také nízké ceny za ubytování, stravu i průvodcovské služby však představují nesporné lákadlo, díky němuž se návštěvnost parku přece jen rok od roku mírně zvyšuje.

autor: Zuzana Šmejkalová
Spustit audio
Projekt Odhalení