Dvanáctiletý Ježíš v chrámě

30. prosinec 2012
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Dvanáctiletý Ježíš v chrámě naslouchá učení zákoníků a sám je vyučuje. Napravo jsou zobrazeni jeho rodiče, kteří ho hledají. Autor: Sestra Mercédes OSB

Biblický text: Lukášovo evangelium 2,41-52; Host pořadu: Ladislav Heryán, teolog a salesián

Každý rok chodívali jeho rodiče o velikonočních svátcích do Jeruzaléma. Také když my bylo dvanáct let, šli tam, jak bylo o svátcích obyčejem.

A když v těch dnech všechno vykonali a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, aniž to jeho rodiče věděli. Protože se domnívali, že je někde s ostatními poutníky, ušli den cesty a pak jej hledali mezi svými příbuznými a známými.

Když ho nenalezli, vrátili se a hledali ho v Jeruzalémě. Po třech dnech jej nalezli v chrámě, jak sedí mezi učiteli, naslouchá a dává jim otázky. Všichni, kteří ho slyšeli, divili se rozumnosti jeho odpovědí.

Když ho rodiče spatřili, užasli a jeho matka mu řekla: "Synu, co jsi nám udělal? Hle, tvůj otec a já jsme tě s úzkostí hledali."

On jim řekl: "Jak to, že jste mě hledali? Což jste nevěděli, že musím být tam, kde jde o věc mého Otce?"

Ale oni jeho slovu neporozuměli. Pak se s nimi vrátil do Nazareta a poslouchal je. Jeho matka uchovávala to vše ve svém srdci. A Ježíš prospíval na duchu i na těle a byl milý Bohu i lidem.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu