Dva nové druhy elektrických ryb

29. srpen 2013

V Amazonii žijí dva dosud neznámé druhy elektrických ryb. Jedna z nich patrně napodobuje obávaného paúhoře elektrického.

Nejznámější sladkovodní rybou, která dokáže vytvářet elektrické výboje, je jihoamerický paúhoř elektrický (Electrophorus electricus). Napětí u něj dosahuje až 600 voltů. V Jižní Americe však žijí i mnohem méně nebezpečné „elektrické“ ryby. Zoologové nyní popsali dva nové druhy břicholemek (rod Brachyhypopomus). Žijí pod listy vodních rostlin, které volně plavou na hladinách řek a vytvářejí takzvané plovoucí louky. Oba druhy produkují jen slabé napětí,řádově stovky milivoltů, které využívají nikoli k lovu jako paúhoř, ale k vnitrodruhové komunikaci a orientaci. Okolní objekty pokřiví elektrické pole a ryba tuto změnu vnímá receptory umístěnými v pokožce. Můžeme tak hovořit o „elektrolokaci“.

Oba nově popsané druhy ryb jsou si blízce příbuzné a velmi podobné. Kdyby se nelišily právě svými elektrickými vlastnostmi, vědci by je nepochybně považovali za jeden druh. Břicholemka Brachyhypopomus bennetti má neobvykle velký elektrický orgán a výboj, který jím produkuje, je monofázický. Další nově objevená břicholemka je v tomto směru typičtější: její orgán je menší a výboj bifázický. Proč se výboje obou blízce příbuzných druhů tak zásadně liší, není zcela jasné. Monofázický výboj má však už jen jeden další druh elektrické ryby: obávaný paúhoř. Je proto možné, že jej břicholemka napodobuje a svůj monofázický výboj využívá jako mimikry, které ji mají ochránit před predátory.

Zdroj: ZooKeys

autor: Tvůrčí skupina popularizace vědy
Spustit audio