Do svých fresek v Sixtinské kapli prý Michelangelo zakódoval tajné poselství

4. červenec 2008

Na počátku 16. století vyzdobil Sixtinskou kapli svými freskami Michelangelo. Britský Telegraph přináší recenzi nejnovější knihy, která tvrdí, že mistr do své výzdoby ukryl tajný kód sestávající z mystických židovských symbolů a dokonce urážek papeže. Knihu s názvem Sixtinská tajemství napsal rabín Benjamin Blech, talmudistický profesor z Yeshiva University v New Yorku, a průvodce turistů ve Vatikánu Roy Doliner. Podle nich jsou fresky v Sixtinské kapli ve skutečnosti jakýmsi mostem mezi římskokatolickou církví a židovskou vírou.

Při zevrubné analýze rozložení postav na stropě o rozloze 1.300 metrů čtverečních objevili autoři tvary, které odpovídají hebrejským písmenům. Podle nich tak například postavy Davida a Goliáše představují tvar hebrejského písmena gímel, které je podle mystické tradice kabaly symbolem síly. Autoři si rovněž všímají, že všechny postavy ve všech devíti výjevech jsou Židé. Michelangelo se podle nich schválně zaměřil pouze na Starý zákon, aby zdůraznil skutečné kořeny křesťanství. Sixtinská kaple má stejné rozměry, jaké měl židovský Chrám v Jeruzalémě, a je proto "ztraceným mystickým poselstvím univerzální lásky", tvrdí autoři knihy.

Blech i Doliner jsou přesvědčeni, že Michelangelo získal znalosti o judaismu u dvora Lorenza di Mediciho ve Florencii. Tvrdí také, že fresky skrývají několik útoků na papeže Julia II., který si u něj výzdobu objednal. Michelangelo byl prý znechucen papežskou zkažeností, a tak dal papežovu tvář prorokovi Zacharjášovi. Za ním stojí anděl a dělá mu za hlavou "nesmírně obscénní gesto". Kritikové nové knihy podle Telegraphu poukazují na to, že Michelangelo se ve svých rozsáhlých dochovaných písemnostech o žádném tajném kódu nezmiňuje. Profesor dějin umění na římské univerzitě La Sapienza Marco Bussagli reagoval poznámkou, že "už opět udeřil syndrom Dana Browna". Brown je autorem kontroverzní knihy Šifra mistra Leonarda, která tvrdí, že Ježíš se tajně oženil s Máří Magdalénou.

autor: gzb
Spustit audio