Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš?

30. březen 2014

Biblický text: Žalm 13; Hostem Petra Vaďury je Petr Chalupa, docent na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci

Pro předního zpěváka, žalm Davidův.

Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat?
Dlouho ještě musím sám u sebe hledat rady, strastmi se den ze dne v srdci soužit? Dlouho ještě se bude můj nepřítel proti mně vyvyšovat?

Shlédni, Hospodine, Bože můj, a odpověz mi! Rozjasni mé oči, ať neusnu spánkem smrti,
ať nepřítel neřekne: "Zdolal jsem ho!" Moji protivníci budou jásat, zhroutím-li se.

Já v tvé milosrdenství však doufám, moje srdce jásá nad tvou spásou. Budu zpívat Hospodinu, neboť se mě zastal.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu