Další zvukové záznamy z hnízda černých čápů (úterý 13. července 1999)

13. červenec 1999

VI. Jeden z dospělých čápů seděl v blízkosti hnízda, druhý přiletěl krmit a trochu rozpačitě ho zdravil. Současně se štěbetavými hlasy ozývala mláďata, kterým bylo něco přes tři týdny. Teď už se čapí rodiče Dominika a Kryštof pravděpodobně u hnízda nesetkávají - nebo se přinejmenším nezdraví.

VII. Žadonění mláďat. Nejsem si jist, jestli ho nevyprovokovala přítomnost Dominiky či Kryštofa někde poblíž hnízda. Bohužel, na každý strom se kamera umístit nedá. Stejně se mladí čápi ozývají i po nakrmení.

VIII. Mláďata jeví stále větší zájem o okolí, a tak si často hrají v větvičkami nebo kousky kůry a tu a tam se stane, že se o ně začnou přetahovat. Takhle si při tom "povídají".

IX. Přílet na hnízdo a krmení. Ještě dříve, než se začnou ozývat mláďata, je i ze záznamu slyšet pleskání křídel přiletujícího čápa, který prudce (chce se mi napsat, že téměř vertikálně jako Harrier) stoupá ke hnízdu.

X. Opět krmení dravé zvěře. Mláďatům byly zhruba čtyři týdny.

autor: Miroslav Bobek
Spustit audio