Čtenářský deník Auditoria: vybrané knihy o 17. listopadu 1939

16. listopad 2022

17. listopadu 1939 zakročili nacisté brutálním způsobem vůči českým studentům a inteligenci. V tento den byla vydána vyhláška uzavírající české vysoké školy.  Impulsem k tomuto kroku byly studentské demonstrace proti okupaci a události spojené se smrtí Jana Opletala a Václava Sedláčka. O dva roky později byl v Londýně 17. listopad vyhlášen jako Mezinárodní den studenstva. Které knihy nám tyto události připomínají?

Sborník z počátku sedmdesátých let Nepokořené mládí je souborem osobních svědectví a popisuje ozbrojené přepadení studentských kolejí v noci z 16. na 17. listopadu, popravu devíti studentských vůdců, následné odvlečení dvanácti set studentů do koncentračního tábora Sachsenhausen a uzavření vysokých škol.

Slovenský básník a historik Jozef Leikert se temným 17. listopadem a Janem Opletalem zabývá dlouhodobě. Na kontě má několik knih na toto téma. Jednou z posledních je Uloupené mládí. Jak v předmluvě napsal jeden z pamětníků, kteří přežili útrapy koncentračního tábora Kuneš Sonntag: „Kniha hovoří o našem uloupeném mladém životě. Je hlubokou sondou do naší rozbolavělé duše. Je svědectvím doby, vykřičníkem jedné šílené ideologie a mementem pro celé lidstvo.“

Almanach Trpké vzpomínky na 17. listopad 1939 vyšel u příležitosti Mezinárodního dne studentstva – Dne boje za svobodu a demokracii v roce 75. výročí oněch událostí. Obsahuje několik textů z roku 1945, hlavní náplní jsou však novější vzpomínky vězněných studentů i ostatních lidí spojených s touto ponurou událostí našich dějin. Text je doprovozen dobovými fotografiemi.

Historik Tomáš Pasák sepsal knihu 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova, kde vysvětluje roli univerzity v tehdejších událostech a obecněji nastňuje její dobovou společenskou úlohu. 

Beletristicky zpracoval osud Jana Opletala novinář Zdeněk Vyhlídal v knize Kdybych tě znovu volal, už se neotáčej… Těžištěm románu je posledních pár měsíců Opletalova života. Kromě studentského života a vztahu s dívkou Marií je zde podrobně zachycena i politická atmosféra doby.

Leikert, Jozef: Uloupené mládí (Academia, Praha 2019)

Nepokořené mládí (Naše vojsko, Praha 1971)

Pasák, Tomáš: 17. listopad 1939 a Univerzita Karlova (Karolinum, Praha 1997)

Trpké vzpomínky na 17. listopad 1939 (Karolinum, Praha 2014)

Vyhlídal, Zdeněk: Kdybych tě znovu volal, už se neotáčej… (Plus, Praha 2015)

autor: Jana Žáková
Spustit audio