Čtenářský deník Auditoria: tipy na knihy o volném čase a dovolených

2. červenec 2021

Těšíte se na prázdniny? Zveme vás k četbě vybraných knih, které se zabývají teorií i historií cestování, prázdnin a volného času.

Začněme nejprve zeširoka. Umění cestovat je esejistická kniha filozofa každodenního života Alaina de Botton. Zaměřuje se zde na psychologii cestování, pokládá si otázky, co vede člověka k touze po cestování. Osobní dojmy a teorii doplňuje a konfrontuje s názory historických postav. Knihou nás tedy kromě autora samého provázejí postavy básníka Charlese Baudelaira, malířů Edwarda Hoppera, Vincenta van Gogha, nebo třeba cestovatele Alexandera von Humboldta.

Poměrně novou disciplínou sociokulturní antropologie je antropologie turismu. Autorka stejnojmenné knihy Barbora Půtová se nám snaží přiblížit typologii turismu i turisty obecně, konstrukci turistických představ, analýzu vztahu hostů a hostitelů nebo třeba fenomén suvenýru.

Autoři další doporučené knihy Volný čas v českých zemích 1957-1967 – Martin Franc a Jiří Knapík – sledují příčiny postupného zvyšování objemu volného času a dopadů změn spojených s novými způsoby trávení volného času. Stejné období mapuje i kniha historičky Alžběty Čornejové Dovolená s poukazem. Odborové rekreace, jak je známe z populárních filmů Homolka a tobolka nebo Dovolená s Andělem, byly vlastně pevně plánovaný volný čas jedinců, kteří měli vytvořit ještě pevnější socialistický kolektiv. Podstatná část městských obyvatel v komunistickém Československu také trávila své volné dny na chatách a chalupách. Chalupaření před i po roce 1989 se věnuje Petra Schindler-Wisten ve své knize O chalupách a lidech.

Jiří Šoukal se zabývá dějinami volného času v období první republiky. Jeho popularizační kniha Slasti a strasti letních bytů seznamuje čtenáře s historií pobytů na letních bytech. Najdeme zde i kapitolu o rozhlase, ve které píše: „V rozhlase se záhy objevily i pořady seznamující posluchače s nejrůznějšími kouty republiky, které mohly inspirovat posluchače k výletům. Vedle pořadu Turistický rozhlas se již od 30. let vysílal na brněnské a pražské frekvenci zhruba čtyřicetiminutový pořad Na letním bytě, někdy uváděný pod názvem Pražáci na letním bytě, případně tematické přednášky Vaření na letním bytě.“  

A to nás přivádí k poslednímu knižnímu tipu, dnes už spíš kuriozitě. Je jím knižně vydaný cyklus rozhlasových přednášek Radiojournalu vydaný na počátku třicátých let dvacátého století pod názvem Hygiena léta. Různí lékaři v ní řeší zdravotní rizika spojená s letními dovolenými, například uštknutí, otravy houbami, spáleniny od slunce. Na závěr tedy dovolte pár slov z úvodní kapitoly profesora Josefa Pelnáře: „Potřebuje vůbec zdravý člověk dovolenou? Ano, každý člověk, který je trvale zaměstnán, měl by míti aspoň jednou za rok dovolenou, i když jeho práce není těžká a vyčerpávající.“ Tak si tedy tu svou dovolenou pěkně užijte!

De Botton, Alain: Umění cestovat (Kniha Zlín, Zlín 2010)

Půtová, Barbora: Antropologie turismu (Karolinum, Praha 2019)

Franc, Martin – Knapík, Jiří: Volný čas v českých zemích 1957-1967 (Academia, Praha 2013)

Čornejová, Alžběta: Dovolená s poukazem (Academia, Praha 2014)

Schindler-Wisten, Petra: O chalupách a lidech (Karolinum, Praha 2017)

Šoukal, Jiří: Slasti a strasti letních bytů (Academia, Praha 2016)

Hygiena léta (Radiojournal, Praha 1931)

autor: Jana Žáková
Spustit audio