Čtenářský deník Auditoria: knihy o povodních

5. srpen 2022

Vzpomenete si, co jste dělali v druhé polovině prázdnin 2002? Od 6. srpna totiž zaplavila velkou většinu Čech tisíciletá voda. Podobně jako jiná aktuální témata, tak se i toto stalo námětem řady publikací. Pojďme si některé zajímavé knihy o vodě a povodních představit.

Povodně v českých zemích je publikace mapující historické povodně na území povodí Labe, Moravy a Odry. Kniha vyšla v roce 2007, jsou v ní tedy zahrnuty i obě velké povodně (1997 a 2002), které máme ještě v živé paměti. S historií pracuje i kniha z edice Zmizelá Praha nazvaná Povodně a záplavy. Její autorka, historička Pavla Státníková, prezentuje po poučeném krátkém úvodu fotografie průběhu a následků těchto katastrof na území Prahy od dávné historie až po povodně z roku 2002.

V Praze ještě zůstaňme s knihou Praha pod vodou. Na téměř dvou stech fotografiích můžeme znovu prožít emotivní chvíle, kdy se voda valila Prahou, i chvíle bezmoci po jejím bezprostředním ustoupení.

Sborník Město a povodeň s podnázvem Strategie rozvoje měst po povodních se vedle dosavadních poznatků o záplavách na našem území zaobírá právě otázkami, jak rozvíjet města v ohrožených oblastech. Vedoucí autorského kolektivu je architekt a tak se zde řeší především urbanistický rozvoj měst s konkrétními návrhy na základě zkušeností z povodní na Moravě z roku 1997.

V posledních dvou představovaných knihách se věnujme vodě obecně. První z nich napsal hydrolog Zbyněk Hrkal a jmenuje se Voda včera, dnes a zítra a popisuje, jak zásadním způsobem voda formovala lidské dějiny. Poslední doporučovanou prací je dětská kniha Vodavoděnka. Autorka Kristýna Gregorová knihu původně napsala jako svou diplomovou práci na Fakultě umění a designu L. Sutnara v Plzni. Logicky tak jde o knihu krásně vypravenou, s něžnými veselými ilustracemi, zároveň plnou zajímavých informací o vodě ve všech jejích podobách. Velkou váhu zde autorka klade na ekologii a šetrné zacházení s vodními zdroji.

Gregorová, Kristýna: Vodavoděnka (Pikola, Praha 2021)

Hrkal, Zbyněk: Voda včera, dnes a zítra (Mladá fronta, Praha 2018)

Konvička, Miloš a kol.: Město a povodeň (ERA, Brno 2002)

Povodně v českých zemích (Professional Publishing, Praha 2007)

Praha pod vodou (Czech Photo, Praha 2012)

Státníková, Pavla: Povodně a záplavy (Paseka, Praha 2002)

autor: Jana Žáková
Spustit audio