Čtenářský deník Auditoria: knihy o památkové péči

30. březen 2022

Na 30. března připadá výročí vyhlášení souboru prvních 33 národních kulturních památek na našem území. Jedná se například o korunovační klenoty, hradiště Budeč, Přemyslovský palác v Olomouci nebo hrad Karlštejn. Od té doby se seznam rozšířil na téměř pět stovek hmotných i nehmotných památek. Pokud se zajímáte o tradice, umění, památky a památkovou péči, máme pro vás pár tipů na zajímavé publikace.

V roce vydání prvního zákona o Národních kulturních památkách, tedy v roce 1962, vyšel i Slovník památkové péče. Autorsky je pod koncepcí podepsán výtvarný teoretik Oldřich J. Blažíček s kolektivem spolupracovníků. Tento slovník je i přes své stáří stále vyhledávaným pomocníkem při seznamování se s terminologií dějin umění, architektury, archeologie a dalších příbuzných oborů.

Pokud jste nadšení cestovatelé, bude se vám jistě hodit Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu. Jeho autor Karel Kuča popisuje na sto padesát veřejnosti přístupných památek s bohatým fotografickým doprovodem. Průvodce vyšel už ve druhém, aktualizovaném vydání. 

Kniha Dědictví pout zbavené má v podnázvu 30 památkových obnov - 30 let demokracie. To samo už napovídá, že kniha zobrazuje třicet úspěšných památkových revitalizací a rekonstrukcí realizovaných během třiceti let od sametové revoluce. Úvodní stať je zaměřena na teorii vývoje památkové péče ve sledovaném období. 

Sedm statí ze setkání odborníků zamýšlejících se nad chybějícími teoretickými formulacemi východisek péče o kulturní odkaz minulosti a moderním pojetím vztahu k nemovitým objektům s památkovou hodnotou i ke krajině obecně. To obsahuje sborník Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století. Autoři si kladou za cíl vyvolat celospolečenskou diskuzi k otázce památkového zákona. 

Specializovaný časopis Zprávy památkové péče pravidelně přináší odborné studie zaměřující se na ochranu movitých i nemovitých památek převážně v naší republice a v oblasti střední Evropy. Pod různě modifikovanými názvy vychází časopis už od roku 1937, v současnosti se tomu tak děje čtyřikrát ročně pod hlavičkou Národního památkového ústavu.

A nakonec dovolte zmínit výstup z projektu výtvarnice a performerky Kateřiny Šedé. Je jím obsáhlá kniha UNES-CO aneb Divadýlko pro turisty. Na příkladu Českého Krumlova poukazuje na chybějící „normální“ život v centrech historických, turisticky populárních měst.

Blažíček, Oldřich J.: Slovník památkové péče (Sportovní a turistické nakladatelství, Praha 1962)

Dědictví pout zbavené (NPÚ, Praha 2019)

Kuča, Karel: Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ, Praha 2018)

Šedá, Kateřina: UNES-CO aneb Divadýlko pro turisty (Egon Schiele Art Centrum, Český Krumlov 2019)

Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století (Ústav dějin umění AV ČR, Praha 2020)

autor: Jana Žáková
Spustit audio