Čtenářský deník Auditoria: knihy o Klementu Gottwaldovi

20. březen 2023

14. března 1953 zemřel Klement Gottwald. Na souhrnnou moderní biografii tento politik stále čeká. Vyšlo ale dost zajímavých knih, po kterých můžete sáhnout, pokud vás období vlády komunistického předáka a prezidenta zajímá. Přinášíme vám pár tipů.

V srpnu 1953 vyšly dokumenty o nemoci a úmrtí prezidenta nazvané Klement Gottwald. 14. III. 1953. Vedle fotografií a zpráv o jeho zdravotním stavu, skonu a pohřbu jsou zde zveřejněny i soustrastné telegramy spřátelených politiků. A tak se zde můžeme dočíst, jak nad Gottwaldovou smrtí truchlili například v Mongolsku: „Úmrtí neúnavného bojovníka za svobodu a nezávislost československého lidu, organisátora a vůdce KSČ, věrného spolupracovníka největšího genia lidstva, geniálního J. V. Stalina, soudruha Klementa Gottwalda, je těžkou ztrátou nejen pro československý lid, ale i pro celý tábor míru, demokracie a socialismu, vedený velikým Sovětským svazem – nadějnou oporou míru na celém světě.“

Historik Karel Kaplan se dlouhodobě věnoval onomu období našich moderních dějin mezi druhou světovou válkou a Pražským jarem. Jeho Kronika komunistického Československa vyšla postupně v pěti dílech. Jednou z knih vydaných v tomto cyklu je díl věnovaný Klementu Gottwaldovi a Rudolfu Slánskému. Jak už samotný název rozkrývá, obsahuje kniha portréty obou předních komunistických politiků. Gottwaldově nemoci, smrti i následujícímu období je zde věnován úctyhodný rozsah stránek. Spolu s Karlem Kaplanem sepsal další zajímavou knihu také Pavel Kosatík. Jmenuje se Gottwaldovi muži a kromě samotného Gottwalda představuje R. Slánského, A. Čepičku, A. Zápotockého, V. Kopeckého a A. Novotného.

Ve sborníku Osm let po válce jsou čtyři desítky studií, které přibližují padesátá léta a zlomový rok 1953. Mezi ostatními je i příspěvek Denisy Nečasové „Bude žít věčně“ s podtitulem Smrt Klementa Gottwalda v konceptu politického náboženství. Autorka zde analyzuje události kolem úmrtí a pohřbu v dobovém tisku.

Rokem 1953 se zabývá i historik Jiří Pernes ve své publikaci Zprávy z Prahy 1953. Tato edice diplomatických hlášení britské, sovětské a rakouské ambasády v Praze poodhaluje přímý pohled svědků na události daného roku.

A pokud byste rádi sáhli po díle samotného Klementa Gottwalda, v knihovnách jsou k dispozici jeho sebrané patnáctidílné Spisy, pokrývající Gottwaldovy veřejné projevy, a to počínaje rokem 1925 a konče říjnem 1949.

Gottwald, Klement: Spisy I. – XV. (Svoboda - SNPL, Praha 1950 - 1961)

Kaplan, Karel: Kronika komunistického Československa. Klement Gottwald a Rudolf slánský (Barrister & Principal, Brno 2009)

Kaplan, Karel - Kosatík, Pavel: Gottwaldovi muži (Paseka, Praha 2004)

Klement Gottwald. 14. III. 1953 (SNPL, Praha 1953)

Osm let po válce. Rok 1953 v Československu (ÚSTR, Praha 2014)

Pernes, Jiří: Zprávy z Prahy 1953 (Academia, Praha 2016)

autor: Jana Žáková
Spustit audio

Související