Čtenářský deník Auditoria: knihy o K. H. Frankovi

20. březen 2023

Mezi březnem a květnem 1946 se v Praze konal proces s K. H. Frankem. Jeden z nejmocnějších mužů protektorátu byl nakonec odsouzen k trestu smrti. Přinášíme vám výběr knih o této temné postavě naší historie.

Obsáhlý životopis K. H. Franka, který se narodil v Karlových Varech, byl původně knihkupcem a poté se stal jedním z nejvyšších představitelů Protektorátu Čechy a Morava, napsal německý historik René Küpper. Také z pera českých historiků vzešla podrobná životopisná kniha o tomto sudetoněmeckém nacistickém funkcionáři. Sepsali ji Miloslav Moulis a Dušan Tomášek.

Český národ soudí K. H. Franka – tak se jmenuje kniha vydaná roku 1947 Ministerstvem informací. Uspořádal ji Karel Zajíček a předmluvu napsal Prokop Drtina, tehdejší ministr spravedlnosti. Popisuje Frankovo působení během druhé světové války, zaznamenává jeho zatčení, výslechy i samotný soud. Záznam Frankových výpovědí ze soudního procesu přináší i drobnější kniha vydaná hned v březnu 1946 pod názvem Zpověď K. H. Franka.

Franka u soudu zastupoval obhájce ex offo Kamill Resler. V knize Ladislava Tunyse Noc před popravou se dozvíme mnohé z osudu tohoto právníka, překladatele a bibliofila.

Frank měl neoddiskutovatelnou vinu na vyhlazení obcí Lidice a Ležáky. Na knihy o atentátu na Heydricha a následných represích jsme odkazovali v jednom z předchozích dílů Čtenářského deníku Auditoria.

Český národ soudí K. H. Franka (Ministerstvo informací, Praha 1947)

Küpper, René: Karl Hermann Frank (1898–1946). Politická biografie sudetoněmeckého nacionálního socialisty (Argo, Praha 2012)

Moulis, Miloslav – Tomášek, Dušan: K. H. Frank. Vzestup a pád karlovarského knihkupce (Epocha, Praha 2003)

Tunys, Ladislav: Noc před popravou (J&J, Praha 1995)

Zpověď K. H. Franka (Cíl, Praha 1946)

autor: Jana Žáková
Spustit audio

Související