Čtenářský deník Auditoria:⁠ atentát na Reinharda Heydricha

27. květen 2022

27. 6. 1942 vyvrcholila odbojová akce Anthropoid atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Od té doby vyšlo mnoho knih, studií a portrétů zabývající se jak samotným atentátem a lidmi kolem něj, tak i následnými brutálními restrikcemi tzv. heydrichiády. Pojďme si představit pár knih, vydaných až po roce 2010, které mají dostatečný odstup a pomohou čtenáři rozšířit povědomí o tomto důležitém období našich dějin.

V ediční řadě nakladatelství Academia nazvané příznačně Průvodce vyšla kniha Protektorátem po stopách parašutistů. Jedná se o podrobného průvodce po lokalitách spojených s paravýsadky na našem území během druhé světové války. Zmíněni jsou zde samozřejmě i mnozí z členů domácího odboje, kteří se do pomoci parašutistům neohroženě zapojili a mnohdy také zaplatili za svou odvahu životem.

Obsáhlá dvousvazková edice dokumentů Atentát na Heydricha obsahuje více než pět set německojazyčných dokumentů, přeložených do češtiny a doplněné komentáři. Editorem knihy je historik Vojtěch Šustek, který se obdobím protektorátu dlouhodobě zabývá. První díl se věnuje domácímu protifašistickému odboji, druhý díl obsahuje autentické zprávy policie a bezpečnostní služby.

Velmi zajímavý životopis jednoho z aktérů atentátu přináší kniha Jan Kubiš. I díky stovkám fotografií, z nichž mnohé jsou k vidění poprvé, se autorovi Eduardu Stehlíkovi podařilo vykreslit životní příběh mladého rotmistra, který spolu s Jozefem Gabčíkem vykonal tento hrdinský čin.

Hrůzné dopady atentátu na osudy obcí Lidice a Ležáky si připomeneme knihami Lidice a Ležáky a odboj ve východních Čechách. Na obou knihách se podílel vojenský historik Vojtěch Kyncl. Lidice bezpochyby jsou mezinárodním symbolem válečného utrpení, kniha Lidice má také v podnázvu Zrození symbolu. Nové dokumenty z archivů přibližují předválečný, válečný i ten poválečný osud vyhlazené středočeské vsi. Druhým takovým symbolem je nacisty vypálená obec Ležáky. Kniha kolektivu autorů kromě samotné historie obce představuje i širší působení odbojářů a výsadkářů v daném regionu. K předchozí knize Lidice tak tvoří pandán i co se grafické úpravy týče.

Vedle mnoha českých beletristických knih reflektujících heydrichiádu (z poslední doby kupříkladu romány Jiřího Šulce Dva proti říši nebo Dalibora Váchy Smrt na kůru) bych ráda upozornila na románovou prvotinu francouzského autora Laurenta Bineta. V Čechách Binet nějakou dobu žil, přeložil například verše Vítězslava Nezvala. A načerpal zde také inspiraci k heydrichovskému románu s názvem HHhH, za který v roce 2010 obdržel Goncourtovu cenu.

Binet, Laurent: HHhH (Argo, Praha 2010)

Kyncl, Vojtěch: Lidice (Academie, Praha 2015)

Ležáky a odboj ve východních Čechách (Academia; Památník Lidice, Praha a Lidice 2016)

Stehlík, Eduard: Jan Kubiš (Tváře, Polnička 2017)

Šmejkal, Pavel: Protektorátem po stopách parašutistů (Academia, Praha 2016)

Šustek, Vojtěch: Atentát na Heydricha (Archiv hl. m. Prahy, Praha 2012)

autor: Jana Žáková
Spustit audio