Čtenářský deník Auditoria: knihy o dějinách armády

30. červen 2022

30. června 1918 přísahali ve Francii naši legionáři věrnost budoucí republice. Na rozkaz prezidenta Havla z roku 2002 se právě tento den, tedy 30. červen, slaví jako Den ozbrojených sil. Jaké knihy byste si měli prolistovat, pokud se zajímáte o vznik naší profesionální armády? Přinášíme pár tipů.

S historií armády od pozdního středověku do přelomu milénia nás seznamuje kniha Válka a armáda v českých zemích. Kromě samotné situace na našem území samozřejmě autoři zohledňují mezinárodní politiku a ozbrojené konflikty. V neposlední řadě je zde nastíněn i vztah české společnosti k armádě a vojákům jako takovým.

Bohatě ilustrovaná fotografiemi i tabulkami je edice Historie československé armády. Druhý a třetí svazek se zabývají právě obdobími 1918–1932 a 1932–1939. Pod oběma díly je podepsán vojenský historik Karel Straka, na druhém spolupracoval ještě Tomáš Kykal. Odborná a přitom čtivá práce je plná informací, historických souvislostí a interpretací.

Období první republiky mapuje také rozsáhlý slovník Encyklopedie branné moci. Více než 3000 hesel popisuje významné osobnosti, zbraně, techniku, továrny zbrojního průmyslu, organizaci armády a její posádky i vojenské pevnosti.

Když zabrousíme i do doby nedávno minulé, nelze si ve spojitosti s armádou nevybavit povinnou vojenskou službu. Jiří Hlaváček je předsedou České asociace orální historie, badatelsky se zaměřuje zejména na militární dějiny a je editorem obsáhlého svazku nazvaného Mezi pakárnou a službou vlasti. Jak se píše v úvodu, je „kniha věnována zkoumání aktérské reflexe dnes již neexistujícího institutu povinné prezenční vojenské služby v širším časovém záběru od nástupu normalizace po roce 1968 až do plné profesionalizace Armády České republiky v roce 2004“.

Závěrem upozorněme na odborný časopis Historie a vojenství vydávaný Vojenským historickým ústavem už od roku 1952. Na svých stránkách se věnuje různým fenoménům od osobností a událostí první i druhé světové války až k historickým sbírkovým předmětům a recenzím nových knih i výstav z oblasti vojenství. A protože je časopis dostupný v digitalizované podobě, můžete si ho prolistovat i virtuálně.

Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky Československé 1920–⁠1938 (Libri 2006)

Historie a vojenství. Časopis Vojenského historického ústavu Praha (VHÚ 1952-)

Koldinská, Marie – Šedivý, Ivan: Válka a armáda v českých dějinách (NLN 2008)

Mezi pakárnou a službou vlasti (Academia 2021)

Straka, Karel: Československá armáda, pilíř obrany státu z let 1932–⁠1939 (VHÚ 2007)

Straka, Karel - Kykal, Tomáš: Československá armáda v letech budování a stabilizace (VHÚ 2013)

autor: Jana Žáková
Spustit audio