Coltan - nová hrozba pro gorily

18. červen 2009

Coltan, tedy columbit - tantalit, je metalická ruda, ze které se získává niob a tantal. Lukrativní obchod s cenným coltanem roste s využitím těchto prvků při výrobě mobilních telefonů, notebooků a herních konzolí. S ním spojená těžba ohrožuje gorily, nejvíce v afrických válečných oblastech. Těžba přírodních zdrojů, zvláště coltanu, je navíc hrozbou pro gorily a jiné druhy pravděpodobně i v zákonem chráněných oblastech, takových jako je národní park Kahuzi-Biega (KBNP) v Demokratické republice Kongo.

Park Kahuzi-Biega patří do světového dědictví UNESCO a je domovem asi 8000 goril východních (Gorilla beringei graueri) společně s tisíci dalších druhů živočichů. Populace těchto goril v parku Kahuzi-Biega (KBNP) sousedí s přilehlou populací v Kasese Forest, společně představují 86 procent celkové populace tohoto vzácného poddruhu goril.

V samotném parku Kahuzi-Biega se ložiska coltanu nacházejí na četných místech jak na východní vysočině kolem podhůří Mt. Kahuzi a Mt. Biega, tak v západních nížinách. Těžba je vysoce lukrativní pro místní komunity kolem parku Kahuzi-Biega. Tisíce lidí spěchají do těchto oblastí dolovat jak kolem parku i uvnitř něj. Předpokládá se, že kolem 12 000 lidí těží v parku Kahuzi-Biega ilegálně.

Konžský lid dostává jenom zlomek ceny za svoje suroviny. Zpráva OSN konstatuje, že získání maximálního komerčního a materiálního zisku z těžby je primární motivací vojenských skupin a milicí, zapojených do občanské války. Drancování, rabování, vyděračství a kriminální kartely s mezinárodními kontakty začínají být v okupovaných oblastech samozřejmostí a představují budoucí velmi vážný bezpečnostní problém.

Gorila východní - stříbrohřbetý samec

Devastace druhové rozmanitosti
Je nutné vědět, kolik z 3600 slonů a 8000 goril přežilo masakr v této oblasti, a zbývá jenom doufat, že ohrožené populace toto přežily nebo ustoupily do málo dostupných oblastí, daleko od míst těžby. Data z této oblasti svědčí o tom, že bylo zabito 350 slonů a polovina z 258 goril.

Nepřímá data ukazují na to, populace goril v Kahuzi-Biega i Kasese se zmenšila pod 1000 jedinců. Jiných devět populací, popsaných Hallem a jeho spolupracovníky v roce 1998, se počítaly v minulé dekádě na stovky. Populace v parku Maiko unikla pytláctví, ale celkový počet jedinců tohoto poddruhu se zmenšil z 17 000 na 2000-3000, což představuje ztrátu 80 až 90 %.

Navíc, ukazuje se, že biodiverzita (rozmanitost druhů) v Kahuzi-Biega je velice vážně, jestli ne nenávratně zničena. Pokud budou přijatá opatření neodkladná, existuje naděje, že po dlouhé době se znovu obnoví. Ale pokud další odklady a byrokracie zpozdí efektivní a koordinované akce, bude příliš pozdě.

Pokud se vrátí do regionu mír, vzchopí se turistika, zaměřená na gorily, jež fungovala v 70. a 80. letech, což umožní financovat záchranné práce a přinese profit pro okolní komunity. Výnos z podílnictví, zavedený na jihozápadě Ugandy, také může přinést výdělek pro okolní komunity, což by mohlo vést k akceptování problému a pomoci pro záchranné práce.

Je také nutná spolupráce vlády a OSN v řešení jiných problémů - zajištění dostatku vody a jídla, dostupného paliva a elektřiny, přístup k půjčkám, těžba s legitimním a poctivým prodejem surovin.

Kampaň na sběr mobilních telefonů
Kampaň na sběr mobilních telefonů probíhá v mnohých zoo a OSN tak zvyšuje povědomí o tomto problému a současně dává každému možnost aktivně se zapojit. Za každý mobilní telefon, odevzdaný do sběru v této kampani, bude určitou částkou sponzorovat projekty na záchranu goril. Funkční telefony budou prodány znovu, rozbité telefony se budou recyklovat a cenné minerály se použijí znovu, čímž se sníží požadavky na coltan.

Dobrým příkladem této iniciativy je kampaň australských zoo "They are calling on you". Webové stránky této kampaně jsou: http://www.zoo.org.au/Calling_on_You

Zdroj: Rok gorily, Coltan, cell phones and how YOU can make a diference

autor: Marina Vančatová
Spustit audio
Projekt Odhalení