Chval, duše má, Hospodina

9. červen 2013
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Terčovec (Symphysodon)

Biblický text: Žalm 146 (Kralická Bible); Host pořadu: Ladislav Heryán, biblista a salesián, který učí na Vyšší odborné škole teologické a sociální Jabok

Halelujah. Chval, duše má, Hospodina.
Chváliti budu Hospodina, dokud jsem živ, žalmy zpívati Bohu svému, dokud mne stává.

Nedoufejtež v knížatech, v synech lidských, v nichž není vysvobození.
Vychází duch jejich, navracují se do země své, v tentýž den mizejí myšlení jejich.

Blahoslavený ten, jehož spomocník jest Bůh silný Jákobův, jehož naděje jest v Hospodinu Bohu jeho,
Kterýž učinil nebe, zemi, moře, i vše, což v nich jest, kterýž ostříhá pravdy až na věky,
Kterýž činí soud utištěným, dává chléb lačným. Hospodin vysvobozuje vězně.

Hospodin otvírá oči slepých, Hospodin pozdvihuje snížených, Hospodin miluje spravedlivé.
Hospodin ostříhá příchozích, sirotku a vdově pomáhá, ale cestu bezbožných podvrací.

Kralovati bude Hospodin na věky, Bůh tvůj, ó Sione, od národu až do pronárodu. Halelujah.

autor: Petr Vaďura
Spustit audio

Více z pořadu