Čapí konference (středa 11. dubna 2001)

11. duben 2001

V pořadí již třetí mezinárodní konference o čápu černém se konala ve dnech 28. - 31. března 2001 ve Forneau Saint-Michel v Belgii. Počtem 23 zúčastněných zemí překonala tato konference obě předchozí, ale především účastí zástupců ze 6 západoafrických států se zapsala do historie. Mauritánie, Senegal, Guinea, Burkina Faso,Togo a Benin - země ve kterých zimují evropští čápi černí - se představily jako právoplatní účastníci konference. Řečníci v referátech zdůraznili význam telemetrického sledování evropských čápů, které přispělo k rozšíření znalostí o tomto druhu a k ochranářským počinům nebo alespoň snahám v těchto zemích.

Celkem v sedmi blocích byla projednávána situace druhu v mezinárodním a národních měřítcích, biologie a ekologie, kroužkování a migrace, zimování, ochrana čápů a výchovné využití.

Kolegové z Belgie, Francie a Lucemburska seznámili účastníky konference s výsledky jejich společného projektu "Čápi bez hranic". Telemetricky sledovaní čápi černí z této oblasti migrovali jihozápadní cestou přes Gibraltar do západní Afriky.

Zajímavé referáty zazněly také od účastníků ze Španělska, které se týkaly hnízdního chování čápů sledovaného z úkrytu (připomnělo nám to náš přímý přenos z hnízda Kristýny v roce 1998), a z Pobaltí (Lotyšsko, Estonsko), popisující snižování početnosti nejsilnější části evropské populace a její nízkou produktivitu. Za největší problém a příčinu tohoto stavu byla označena těžba dřeva v lesích.

Poměrně překvapivé byly pro většinu účastníků předpovědi, že na základě plánovaných analýz DNA z celého rozsáhlého areálu čápa černého by se příští konference již mohla zabývat nejméně třemi různými druhy černých čápů - evropským, asijským (populace na východně od Uralu na Sibiři a Dálném východě) a jihoafrickým (izolovaná populace v několika zemích na jihu Afriky), protože tyto populace spolu nekomunikují a pravděpodobně by mohla být nalezena značná genetická odlišnost opravňující k vymezení samostatných druhů.

Vedle těchto vědeckých úvah vynikly také praktické ochranářské aktivity a kampaně, využívající atraktivity a určité tajemnosti čápa černého k popularizaci ochrany fauny a přírody jako celku. Za samostatnou zmínku stojí např. to, že telemetrické sledování čápů černých ve Francii financuje organizace l´ONF ("Francouzské národní lesy") a její zaměstnanci tuto činnost prakticky zajišťují v terénu.

Abstrakty našich referátů:

MIGRATION PATTERNS OF BLACK STORKS (CICONIA NIGRA) FROM THE CZECH REPUBLIC AS REVEALED BY SATELLITE AND VHF TELEMETRY

WINTERING OF BLACK STORKS (CICONIA NIGRA) FROM THE CZECH REPUBLIC IN DIFFERENT PARTS OF AFRICA

BLACK STORK IN THE CZECH REPUBLIC - PRESENT STATUS AND CONSERVATION

AFRICAN ODYSSEY PROJECT - BLACK STORK MIGRATION AND ECOLOGY PRESENTED ON INTERNET

BLACK STORK COLOUR RINGING IN THE CZECH REPUBLIC - STATISTICS AND RESULTS: A PRELIMINARY REPORT

Spustit audio